Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

FARMASÖTİK BOTANİK ANABİLİM DALI

YÖNETİM

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Esen SEZEN KARAOĞLAN
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
E-Posta esen.karaoglan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 25240 Erzurum https://twitter.com/ATAECZACILIK

Eğitim