Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü

YÖNETİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Yok. Sek. Kadir GÖKTAŞ
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
E-Posta kgoktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2222)  (3333) 
Posta Adresi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM

Eğitim

MÜDÜR YARDIMCISI

Tekn. Yavuz TOTİK
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
E-Posta yavuz.totik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2737) 
Posta Adresi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM

Eğitim