Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLERİ

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Ahmet Gökhan YAZICI
Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta agokhan.yazici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, SAĞLIK SPOR BİLİMLERİ,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU
Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta ahmeth@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8723) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1999

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Ahmet TORTUM
Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta atortum@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4793) 
Posta Adresi

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta sbilgili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4231) 
Posta Adresi 04422311228

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1985
 • Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1989
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1995

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Alper ÇİLTAŞ
Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta alperciltas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4258) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 2005

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Avni BİRİNCİ
Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta abirinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2595) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Bahadır GÜCÜYETER
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta bahadir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 2. Kat. ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, , 2009

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK
Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta cahity@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4089)  (2217) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, ATASAM Binası, 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, 1994
 • Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü, 1997
 • Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü, 2004

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Cavit YEŞİLYURT
Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta cavityesilyurt@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5779) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi , Matematik, 1991
 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 1996
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2003

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Elif ORAL AHISKALIOĞLU
Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta eoral.ahiskalioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Atatürk Üniversitesi Kampusü / Erzurum

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Engin KURŞUN
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta ekursun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4019) 
Posta Adresi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 25240, Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2003
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2011

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Erdal KARADUMAN
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta eduman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4317)  (4110) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi yerleşkesi, 25240 Erzurum-Türkiye

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1998

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Fatih KIYICI
Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta fkiyici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2243) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimler ABD, 2006
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, 2009

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta ozturkg@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7567) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Haluk Çağlar KAYMAK
Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta hckaymak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2604)  (2604) 
Posta Adresi 2334325

Eğitim

 • Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI , 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, 2006

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ
Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
E-Posta hkilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4426)  (4426) 
Posta Adresi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 25240/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1999

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU
Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta hnisa25@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1818) 
Posta Adresi nano@atauni.edu.tr

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, , 2003

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Hüsnü AYDENİZ
Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta husnuaydeniz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8240) 
Posta Adresi Edebiyat Fakültesi A-65 Nolu Ofis ERZURUM

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ
Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta iyilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3582) 
Posta Adresi nurullah.yilmaz@atauni.edu.tr

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 1997

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Yücel ÖZBEK
Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama Ve Araştırma Merkezi
E-Posta iozbek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4909) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Elektrik Elektronik Müh., 1999
 • Yüksek Lisans, İTÜ, Elektrik Elektronik Müh., 2000
 • Yüksek Lisans, ODTÜ, Elektrik Elektronik Müh., 2003
 • Doktora, ODTÜ, Elektrik Elektronik Müh., 2010

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Kadir BİLEN
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta kbilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4864) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampüsü Tekno Kent Binası

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1986
 • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1989
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1994

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Levent GÜLTEKİN
Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta lgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2095) 
Posta Adresi 04422316338

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Neslihan KULÖZÜ
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta nkulozu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2355) 
Posta Adresi 231 6321

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2003
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, 2008
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2009
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, 2012
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji, 2016

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Serkan YILDIRIM
Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta syildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5682) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PATOLOJİ, 2011

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Tevhit KARACALI
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta tevhit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4878) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği, 2003

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Yasemin ÇAYIR
Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta yasemin.cayir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8750) 
Posta Adresi http://atyam.atauni.edu.tr

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2003

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta yukselgoktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6053) 
Posta Adresi http://ogem.atauni.edu.tr/

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2003
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2006

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Zekai HALICI
Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta hzekai@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8727) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji, 2002

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Zeynep CEYLAN
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta zceylan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4817) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Edebiyat Fakültesi Eski Hizmet Binası, 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk, Organik Kimya, 1987
 • Doktora, Atatürk, Organik Kimya, 1995

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Zühal GÜVENALP
Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi
E-Posta guvenalp@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5226) 
Posta Adresi +90 442 231 (5226)

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Ali Çağlar GÜLLÜCE
Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta achaglar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5947)  (4494) 
Posta Adresi

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Çağlar ÖZER
Deprem Araştırma Merkezi
E-Posta caglarozer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2220) 
Posta Adresi Mevlana Caddesi, Hacı Ahmet Baba Mah., Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü Çat Yolu Mevlana Tenis Kortları Karşısı, Yenişehir; Palandöken/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Süleyman Demirel Üni., Jeofizik Mühendisliği, 2009
 • Lisans, Süleyman Demirel Üni., Jeofizik Mühendisliği, 2010
 • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 2012

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Emriye KAZAZ
Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
E-Posta emriyekazaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6165) 
Posta Adresi

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Ensar AĞIRMAN
Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta ensaragirman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1569) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, UST-Texas-USA, UST-Texas-USA, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2015

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Fatih VEYİS
İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta fatih.veyis@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7013) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, 2012
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, 2016

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Hakan AYDIN
Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta hakanayd@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi 344 87 62 (Merkez Müd. Yrd.)

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI,

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Hatice Kübra ERCOŞKUN ŞENOL
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta kubra.ercoskun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5452) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Hukuk, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Özel Hukuk, 2011
 • Doktora, İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 2015

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. İkramettin DAŞDEMİR
Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta ikramettindasdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4269) 
Posta Adresi Araştırma Merkezleri Giriş Katı (Eski Edebiyat Fakültesi)

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Mevlüt YÜKSEL
Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi
E-Posta mevlutyuksel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8101) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 25240 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2013

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Safiye SARİ
Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta safiye.sari@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5287) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Giyim Sanatları Öğretmenliği, 1996
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sanatta Yüksek Lisans, 1999
 • Doktora, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sanat ve Tasarım, 2014

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Çoşkun ERDOĞAN
Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi
E-Posta cerdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8093) 
Posta Adresi https://atauni.edu.tr/orta-dogu-ve-orta-asya-kafkaslar-arastirma-ve-uygulama-merkezi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2009

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fikrullah ÇAKMAK
İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta fikrullahcakmak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3724) 
Posta Adresi

Eğitim

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AY
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta ismailay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (137) 
Posta Adresi pdruyam@atauni.edu.tr

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , 2014

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Öğr. Gör. Mevlüt KAPLANOĞLU
Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta mkaplan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi 231 11 69

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Geleneksel Türk El Sanatları, 2010
 • Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi