Rektörlük

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Atilla Keskin  Prof. Dr. Atilla Keskin  Bilgi Kartı

Atilla KESKIN, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü'nde profesördür. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Keskin, 2007-2008 yılları arasında Ohio State Üniversitesi Tarım, Çevre ve Kalkınma Ekonomisi Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Atatürk Üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyde ekonometri, sayısal yöntemler, makroekonomi, mikroekonomi, tarım ekonomisi, ekonomiye giriş ve ekonomistler için istatistik dersleri verdi.
Profesör Keskin, eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerine ek olarak “Türkiye’de Et Sığırcılığının Bölgeler Arası Yapısal Değişiminin Spatial Denge Modeli ile Analizi” başlıklı bir araştırma yürütmüştür. Yayımlanmış 50 den fazla ulusal ve uluslararası makale, kitap, kitap editörlüğü ve sözlü bildiri çalışmasının yanında 20 adet ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projede araştırmacı, yürütücü ve danışmanlığı mevcuttur.
Keskin, 2011-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. ERDEM Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü (2011-2014). 2012-2016 yıllarında Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü, 2016-2020 yıllarında Tarım Politikası Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Lisansüstü Öğrenci Koordinatörlüğü ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yürüttü. Keskin, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu ve Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu üyesidir. Halen Atatürk Üniversitesinde Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.
Hobileri arasında kayak, fotoğrafcılık, tiyatro oyunculuğu, yürüyüş ve trekking yer almaktadır. Keskin eşi ve iki çocuğu ile Erzurum'da yaşıyor.

Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken  Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken  Bilgi Kartı

2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2004 yılında Yüksek Lisans eğitimini ve 2008 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Connecticut Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalıştı. 2009 yılında Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2009-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne Doçent, 2020’de de Profesör olarak atandı. 2014-2016 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2016-2017 yılları arasında DAYTAM Müdür Yardımcılığı, 2016-2020 yılları arasında da Nanobilim ve Nanomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini yaptı. 2006 yılından beri Turkish Catalysis Society, ve 2015 yılından beri Hidrojen Teknolojileri Derneği üyesidir. Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken ’in şu ana kadar yayımlanmış 200’e yakın ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır. Uluslararası kitap editörlüğü ve kitap bölümü yazarlığı yapmıştır.   17 adet projede yürütücü ve 14 adet projede araştırmacı olarak görev almıştır. 2008 yılında ODTÜ Yılın Tezi Ödülü, 2017 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) Ödülü ve 2018 yılında ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Hüseyin Özer  Prof. Dr. Hüseyin Özer  Bilgi Kartı

1990 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmasının ardından aynı fakültede İktisat Teorisi bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisans programını 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Teorisi bilim dalında ve 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kansas Eyaleti'nde Wichita State University'de tamamlamıştır. Doktorasını 1999 yılında yine Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Teorisi bilim dalında bitirmiş, 2005 yılında Ekonometri Bilim dalında Doçent olmuş ve 2011 yılında Profesör olarak atanmıştır. Ulusal ve uluslararası projelerde çalışmasının yanı sıra yayımlanmış ulusal ve uluslararası makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü çalışmaları bulunmaktadır. Halen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir  Prof. Dr. Mustafa Sözbilir  Bilgi Kartı

1973 yılı Artvin Yusufeli doğumludur. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği programından lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde başladığı Kimya Eğitimi alanındaki yüksek lisans eğitimini 1997 yılında tamamladıktan sonra aynı Atatürk Üniversitesi tarafından verilen yurtdışı doktora bursu desteği ile İngiltere University of York Department of Educational Studies’de doktora eğitimine başlamıştır. Doktora çalışmasını 2001 yılında Kimya Eğitimi alanında hazırladığı teziyle Eğitim Araştırmaları alanında tamamlamıştır. Aynı yıl Atatürk Üniversitesindeki görevine dönerek Dr. araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmiştir. 2002 yılında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ana bilim dalında yardımcı doçent olarak atanan Mustafa SÖZBİLİR 2008 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kimya Eğitimi alanında doçentlik unvanı almıştır. 2013 yılında ise aynı ana bilim dalında profesörlük kadrosuna atanmıştır. Yayımlanmış 250 den fazla ulusal ve uluslararası makale, kitap editörlüğü, kitap bölümü, sözlü ve poster bildiri çalışması yanında 15 adet ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projede araştırmacı ve yürütücülüğü mevcuttur. Birçok bilimsel dergide editörler kurulu üyesi ve hakem olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda fen ve kimya eğitimi alanında faaliyet gösteren bilimsel içerikli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği olup değişik dönemlerde ilgili kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği ve çeşitli yönetim görevlerinde de yer almıştır. Bu kapsamda kurucu üyeleri arasında yer aldığı Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği (FEAD) başkan yardımcılığı (2010-2012), Türkiye Kimya Derneği (TKD) üyesi ve yönetim kurulu üyeliği (2014-2016), Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - www.iupac.org) 2008-2015 yılları arasında Kimya Eğitimi Komitesi (Committee on Chemistry Education) yürütme kurulu üyeliği ve 2016-2017 döneminde ise ilgili komitenin başkanlığını yapan Mustafa SÖZBİLİR halen aynı komitede ülke temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Atatürk Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim koordinatörlüğü (2019- …), Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü (2016-2020), Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörlüğü (2015-2016), Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı (2012-2014) gibi çeşitli idari görevlerde bulunan Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR 16.08.2020 tarihinde Rektör yardımcısı olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Turgut Göğebakan  Prof. Dr. Turgut Göğebakan  Bilgi Kartı

Erzurum’da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde bitirdi. Alman Dili ve Edebiyatı uzmanı olan Göğebakan 2001/2002 yılları arasında Avusturya Bilimler Akademisi bursiyeri olarak Innsbruck Üniversitesi Germanistik bölümünde ‘Tarihsel Roman’ adlı projede çalıştı. 2005/2008 yılları arasında Hamburg Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Alman dilini konuşan ülkelerde düzenlenen çeşitli bilimsel etkinliğe katılan Göğebakan son olarak 2016/2021 yılları arasında T.C. Mainz Başkonsolosluğu bünyesinde Saarland ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinden sorumlu eğitim ataşesi olarak görev yaptı. Tarih konulu romanlar, Tarih-Edebiyat, Kurmaca ve Gerçeklik İlişkisi gibi konularda çok sayıda yayını bulunan Göğebakan halen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümündeki görevine devam etmektedir. Göğebakan’ın Türk Edebiyatı’na dair de çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Göğebakan evli ve iki çocuk babasıdır.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi