Graduate School of Fine Arts

FORMS

DOCUMENTS DATE DOWNLOAD LINK
ETİK KURUL BASVURU BILGILERI.docx Şubat 2024
Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu V2.pdf Aralık 2021
OF 1- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx Kasım 2021
OF 10 Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx Kasım 2021
OF 11 Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx Kasım 2021
OF 12 Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx Kasım 2021
OF 13 Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx Kasım 2021
OF 14 Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx Kasım 2021
OF 15 Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx Kasım 2021
OF 16 Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx Kasım 2021
OF 18 Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx Kasım 2021
OF 19 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx Kasım 2021
OF 2 Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx Kasım 2021
OF 20 Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx Kasım 2021
OF 21 Gelen Jüri Üyesi Karşılama Konaklama Bilgi Formu.doc Kasım 2021
OF 22 Öğrenci Danışman Talep Formu.docx Kasım 2021
OF 23 Mazeretli Ders Kayıt Formu.docx Kasım 2021
OF 24 Kayıt Sildirme Dilekçesi.doc Eylül 2023
OF 25 Tez Kabul Tutanağı, Etik Bildirim Beyan Formu.docx Kasım 2021
OF 27 Danışman Sözleşmesi Revizyon_4.2.22.docx Mart 2022
OF 28 Etik Kurul Başvuru Formu.doc Aralık 2021
OF 29 Lisansüstü Tez Projeleri (LÜTP) BEYAN FORMU .pdf Aralık 2021
OF 3 Danışman Öneri Formu.docx Kasım 2021
OF 30 Eş Değer Ders Alma Dilekçesi.docx Haziran 2022
OF 31 Danışman Tercih Formu.docx Ağustos 2022
OF 32 İntibak, Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Eylül 2023
OF 4 İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx Kasım 2021
OF 5 Danışman Değişikliği Form.docx Kasım 2021
OF 6 Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx Kasım 2021
OF 7 Seminer Değerlendirme Formu.docx Kasım 2021
OF 8 Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx Kasım 2021
OF 9 Etik Bildirim ve İntihal Beyan Formu.docx Kasım 2021
SY- D 11 Sanatta Yeterlik Doktora Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Kasım 2021
SY-D 1 Sanatta Yeterlik Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Formu.docx Kasım 2021
SY-D 10 Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx Kasım 2021
SY-D 12 Sanatta Yeterlik Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx Kasım 2021
SY-D 13 Sanatta Yeterlik Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Kasım 2021
SY-D 14 Yayın Beyan Formu.docx Kasım 2021
SY-D 2 Sanatta Yeterlik Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx Kasım 2021
SY-D 3 Sanatta Yeterlik Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docx Kasım 2021
SY-D 4 Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.docx Kasım 2021
SY-D 5 Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx Kasım 2021
SY-D 6 Sanatta Yeterlik - Doktora Sözlü Sınav Formu.docx Kasım 2021
SY-D 7 Sanatta Yeterlik Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Tutanağı.docx Kasım 2021
SY-D 8 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.doc Kasım 2021
SY-D 9 Sanatta Yeterlik Doktora Tez Konusu Önerisi Formu.docx Kasım 2021
YL 1- Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu.docx Haziran 2022
YL 2- Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docx.docx Kasım 2021
YL 3- Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx.docx Kasım 2021
YL 4- Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Kasım 2021
Atatürk
University
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rectorship: +90 442 231 1111
Faculty of Open and Distance Education: +90 850 255 0282
Research Hospital: +90 442 344 6666
Clinical Dentistry: +90 442 236 0944

University Preference

Follow


Radio University


University Press