Fen Bilimleri Enstitüsü

ORTAK FORMLAR

Bütün lisansüstü öğrencilere yönelik olarak kullanılabilecek formlar aşağıda verilmiştir. Programlara (Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) özel olan formlara ise programlara özel sayfalardan erişilebilmektedir. Formlar ihtiyaç halinde sürekli güncellenmektedir. Bu sebeple lütfen her seferinde güncel formu kullandığınızdan emin olunuz.
 Lisansüstü eğitim süreçlerinin değişik aşamalarında öğrencilerimize yol göstermesi için hazırlanan kılavuzlara ÖĞRENCİLER menüsünde yer alan GENEL KILAVUZLAR sayfasından erişilebilir. Atatürk Üniversitesi --> Tez Öneri ve Tez Yazım Kılavuzlarına ise yine ÖĞRENCİLER menüsünde yer alan FBE_TEZ ÖNERİ ŞABLONU ve FBE_TEZ YAZIM KILAVUZU sayfasından erişilebilir. 

OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx
OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx
OF_03_Danışman Öneri Formu.docx
OF_04_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx
OF_05_Danışman Değişikliği Formu.docx
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docx
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx
OF_09a_Tez Benzerlik Oranı Beyan Formu.docx
OF_09b_Etik Bildirim ve İntihal Beyan Formu.docx
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx
OF_15_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx
OF_21_Kayıt Sildirme Dilekçesi.docx
OF_22_Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx
OF_23_Haftalık Ders Programı.docx
OF_24_İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docx
OF_25_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx
OF_26_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docx
OF_27_İngilizce Tez Onay Formu.docx
OF_28_Öğrenci Görevlendirme Formu.docx
OF_29_Ders Telafi Bildirim Formu.docx
OF_30_Tez Savunma Yolluk Yevmiye Dilekçesi.docx