BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü Başvurular
2018-06-12
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS PROGRAMI
2018-02-06
İntihal Raporunun Hazırlanması ve Benzerlik Oranları Konusunda Alınan Yönetim Kurulu Kararı
2016-12-29
Tüm Duyurular

Tarihçe

Enstitümüz 2547 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince üniversitemiz bünyesinde 1983 yılında kurulmuş olan dört enstitüden biri olup, kendi bünyesinde lisansüstü eğitim - öğretim düzenleyen, yürüten ve denetleyen bir kuruluştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü`nde görev yapan müdürlerimiz: Prof. Dr. Aydoğan ALBAYRAK: 31.08.1982 - 06.01.1983 Doç. Dr. Teksin ERYILMAZ: 06.01.1983 - 25.10.1983 Prof. Dr. Arif ÖZEL: 25.10.1983 - 09.09.1992 Prof. Dr. Ebubekir BAKAN: 09.09.1992 - 04.09.2000 Doç. Dr. Erol SELİMOĞLU: 07.09.2000 - 02.11.2001 Prof. Dr. Adnan TEZEL: 02.11.2008 - 30.08. 2008 Prof. Dr. İsmail CEYLAN: 01.09.2008 - 31.01.2012 Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM: 31.01.2012 -  

Misyon ve Vizyon

Bilindiği gibi, nitelikli insan yetiştirmek, insan gücünü ve kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanmak, toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarıdır. Bunu hayata geçirebilmek için yol ve yöntemler belirlemek ise, üniversitelerimizin görevleri arasındadır. Üniversiteler, insanları geleceğe hazırlamak, onları üretici bir konuma getirmek ve toplumsal gelişmeye en yüksek düzeyde katkı yapacak bilgi ve beceri donanımına  sahip olmalarını sağlamak görevi ile de yükümlüdürler. Ülkemizin en büyük üniversitelerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bilimler Enstitüsü’nün bilime olan katkısı; genç, dinamik, çağdaş, aydın ve deneyimli kadrosuyla her geçen yıl daha da artarak devam etmektedir. Çağdaş bilgi ile donanmış, sorun çözme yeteneğine ve araştırmacı kimliğe sahip özdeğerlerini özümsemiş kültürlü bireyler yetiştirerek nitelikli eğitim vermek. Bilgi toplumu için gerekli temel becerilere sahip, bilgi teknolojisini, finans ve insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilen lisans üstü öğrenci yetiştirmek Lisansüstü öğrencilere edindikleri mesleki yetenek ve bilgiyi sentezleme ve birlikte kullanabilme yeteneği kazandırmak, öğrendiklerini toplum hayatına adapte edebilmeleri konusunda yönlendirmek ve bilgilerine güvenebilmeleri için cesaretlendirmek Yabancı dil öğrenimini teşvik etmek Öğrenmeyi ve araştırmacılığı cazip hale getirmek Gerek Türk sağlık sisteminde  ve gerekse Sağlık Bilimleri Enstitülerinin lisansüstü eğitim alanında ulusal ve uluslar arası otorite tarafından tanınmak Girişimci ruhu geliştirmek Ülkeler arası hareketliliği ve değişimi artırmak Aktif vatandaşlığı, eşit imkanları ve sosyal uyumu desteklemek Sürekli gelişmek, yetiştirilen öğrenci ve üretilen hizmet ile (eğitim ve hasta hizmeti) örnek gösterilen birim olmak Tüm çalışanların birimin üyesi olmaktan onur duyması Kurumumuzun yapmış olduğu çalışmalar toplumun çıkarlarını ve gelişimini sağlamaya  yöneliktir.