Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SIKÇA SORULAN SORULAR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

1Yüksek Lisans Başvurularında  Sahip Olunması Gereken Şartlar Nelerdir? 
Lisansüstü başvurularında sahip olunması gereken şartlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
Yüksek Lisans başvuru şartları izle

2Yüksek Lisans Eğitiminin  Asgari ve Azami Süresi Ne Kadardır?
Yüksek Lisans eğitimi en erken 4 en geç 6. yarıyıl sonunda tamamlanmalıdır.

3Danışman Ataması  Nasıl Yapılır?
Danışman ataması, Ana Bilim Dallarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 

4Ortak Danışman Atanması İçin İzlenecek Yol Nedir?
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ile atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir (bkz. Uygulama Esasları madde: 9/2). Ana bilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

5Danışman Değişikliği Nasıl Yapılır?
Danışman ve/veya öğrenci dilekçesi, danışman değişiklik formu ile birlikte bölüm üst yazısıyla enstitüye gönderilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. 
Formu indirmek için tıklayınız indir

6Kayıt Dondurma Talebi Hangi Durumlarda ve Ne Zaman Yapılabilir?
Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın ilk 10 iş günü içinde yapılır (bkz. Atatürk Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği madde: 19)

7İhtiyaç Duyduğum Başvuru Formlarına Nereden Ulaşabilirim?
Lisansüstü formlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü formları izle

8Kayıt Silme İşlemi Hangi Durumlarda Gerçekleştirilir?
Öğrenci;
A. Alınan dersleri süresi içerisinde başarılı olarak tamamlamadığında
B. Son teslim süresine kadar seminerini teslim etmemiş veya başarılı bulunmamışsa
C. Azami süresi içerisinde tez teslim etmemişse öğrencinin kaydı silinir
D. Bunlar dışında Yönetmelik çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararınca kayıt silme işlemi yapılır.

9Zorunlu Ders Nedir? Öğrenim Görülen Programın Zorunlu Dersler Nelerdir? 
Alınması ve başarılı olunması gereken dersler “Zorunlu Ders” olarak adlandırılır. Enstitümüz yüksek lisans programlarında "Araştırma Yönetimi ve Etik" zorunlu olarak alınması gerekmektedir.

10Ders Döneminde Alınması Gereken Asgari Kredi Miktarı Ne Kadardır?
Zorunlu ve seçmeli dersler dâhil alınması gereken asgari kredi sayısı 21’dir.

11Derslerini Azami Süresi İçinde Tamamlamayanların Yönetmeliğe Göre  Durumu Nedir?
4. yarıyıl sonunda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir

12Yüksek Lisans Derslerinin Tamamlanması ve Seminerin Son Teslim Süresi  Ne Zamandır?
Yüksek lisans derslerinin tamamlanması ve seminerin son teslim tarihi 4. yarıyılın bitimine kadardır.

13Seminer çalışmasını azami süreleri içinde teslim etmeyenlerin  yönetmeliğe göre durumu nedir?
4 yarıyıl içerisinde seminerini teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinir

14Seminer Tesliminde İzlenecek Yollar?
Seminer çalışması öğrenci tarafından Lisansüstü Etkinliklere yüklenmelidir.

15Tez önerisini ne zamana kadar verebilirim?
Tez önerisi 2. yarıyılın sonuna kadar verilir.

16Tez Önerisinde İzlenecek Yol ve Doldurulması Gereken Formlar Nedir?
Öğrenci danışman ile birlikte tez konusunu belirler,  sunum kaydı, Etik Kurul Onayı, Tez Konusu Önerisi Şablonu ve Tez Önerisi Etik Bildirim ve İntihal Beyan Formu ile birlikte  Ana Bilim Dalı kanalıyla veya Lisansüstü Etkinliklerden gönderilmesi gerekmektedir.

17Yüksek Lisans Tezinin Asgari ve Azami Teslim Süresi Ne Kadardır?
Yüksek lisans tezi en erken 4. yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sınavları bitiminde, en geç 6. yarıyıl sonunda teslim edilebilir.

18Öğrencinin Tez Teslimi Yapabilmesi İçin Aldığı Derslerin Toplam AKTS Değeri  Ne Olmalıdır?
Öğrencinin tez teslimi yapabilmesi için aldığı derslerin AKTS değeri 120 olmalıdır

19Yüksek Lisans Tezini Azami Süresi İçinde  Teslim Etmeyenlerin Yönetmeliğe Göre Durumu Nedir?
Öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir

Bu kılavuzdaki bilgiler öğretim elemanları ve öğrenciler için pratik bilgiye ulaşım amacıyla, yönetmelikler ve uygulama esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi