Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yönetimden Mesaj

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, evrensel değerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmek, öğrencilerini ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi üretecek biçimde kullanmalarını sağlamak misyonu ile hareket eden bir Lisansüstü eğitim kurumudur. Misyonu doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetlerini, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütme gayreti içindedir. Enstitümüz, 1983 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne aralıksız olarak Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürmekte, Sağlık Bilimleri alanında önemli bilimsel araştırmaların yapılmasına öncülük etmektedir.

Çağdaş bilimin gerekliliklerini karşılayacak bilimsel bilgi ile donanmış akademisyenleri bünyesinde barındırmakta olan Enstitümüz, 2019-2020 Öğretim Yılı itibariyle 50 Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi gerçekleştirmektedir. Enstitümüz; sahip olduğu öğretim üyesi potansiyeli ile onların bilgi ve birikimlerini genç bilim insanlarına aktarmalarını sağlamakla görevli bir üst birimdir.

Enstitümüzde halen kayıtlı 827 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunlardan 365 âdeti Tezli Yüksek Lisans, 333 âdeti Doktora, 129’i Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisidir. Yine on (10)ülkeye mensup 23’sı Yüksek Lisans, 12’sı Doktora, toplam 35 yabancı uyruklu öğrenci Enstitümüzde kayıtlı bulunmaktadır. Enstitümüz çevre illerimizdeki üniversiteleri yetiştirdiği elemanları ile desteklediği gibi,  gelişmelerine katkıda bulunmaktadır.

Lisansüstü öğrenci alımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla ve bütün enstitülerle birlikte otomasyon sistemi üzerinden yapılmakta ve adaylara üç bölüm tercihi yapma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenci ders kayıtları da otomasyon üzerinden yapılmaktadır.Yine öğrencilerin bütün işlemleri Enstitü Web sayfası üzerinden önceden hazırlanmış formlar üzerinden yürütülmektedir.

Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin hazırlamış oldukları tezler, Üniversitemiz logosunun basılı olduğu tez kapakları ile ciltlenmektedir. Yine tezler için bir arşiv oluşturulmuştur.

Büyük bir sorumluluk ve özveriyle;üstün nitelikli, çağdaş, öz güvenli, aklı ve bilimsel düşünceyi ilke edinmiş insanlar yetiştirmek, katılımcı ve çağdaş anlayışla evrensel değerlere bağlı lisansüstü programlarıyla değişik birimlerin uzman ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğümüz tüm çalışmaların etkin sonuçlar vermesi en büyük dileğimizdir…

Prof.Dr. Duygu ARIKAN

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR