BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yönetim

Enstitü Müdürü

Prof. Dr.
Cavit Kazaz
Organik Kimya Anabilim Dalı

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr.
Hakan Temür
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Doç. Dr.
Memiş Özdemir
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı

Enstitü Sekreteri

Enst. Sek.   Doğan Dikbaş