Fen Bilimleri Enstitüsü

Vizyon ve Misyon

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel hedefi, Büyük Önder Atatürk’ün ifadesiyle; “Çağdaş Uygarlık Düzeyine Yükselmek” ve onu aşmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmenin en önemli unsurlarından biri ise; nitelikli insan yetiştirmek, insan gücünü ve kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanmaktır. Günümüzde üniversiteler, temel ve orta eğitimini tamamlamış gençleri, geleceğe hazırlamak, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler ile donatmak, böylece onları üretici bir konuma getirmek ve toplumsal gelişmeye yüksek düzeyde katkı sağlamak görevini üstlenmişlerdir. Bütün bu hedef ve amaçların gereği olarak, son 50 yılda lisans eğitiminden sonra daha üst düzeyde uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve lisansüstü eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitelerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bilime olan katkısı; deneyimli, dinamik, aydın ve özverili kadrosuyla her geçen yıl daha da artarak devam etmektedir. Misyonumuz; bilimsel düşünceyi bir dünya görüşü olarak benimseyerek bilgi üreten, birikimini topluma aktarmaya öncelik veren, özgür düşünmeyi, ortak çalışmayı ve dayanışmayı ilke edinen, Bölgemizin ve Ülkemizin en güçlü Üniversitelerinden biri olma ülküsüne sahip Atatürk Üniversitesine Fen Bilimleri alanıyla katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz; Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; eğitim kalitesi, bilimsel projeleri ve lisansüstü tezleri ve ilkeleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir Enstitü olma öz ülküsüne sahiptir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

BAĞLANTILAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi