Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Yönetim

Enstitü Müdürü

Doç. Dr.
Ahmet Selim Doğan
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr.
Önder Yağmur
Heykel Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Zafer Lehimler
Grafik Anasanat Dalı

Enstitü Sekreteri

Enst. Sek.   Nejla Yiğit