Güzel Sanatlar Enstitüsü

FORMLAR

BELGELER TARİH İNDİRME BAĞLANTISI
A.Ü. Bilimsel Araştırma-Yayın Etiği Yönergesi.pdf Ocak 2017
A.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları.pdf Ocak 2017
A.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.pdf Ocak 2017
A.Ü.Yabancı Uyruklu Öğrenci Uygulama Esasları.pdf Ocak 2017
ÖYP Esas ve Usuller.pdf Ocak 2017
Yabancı dil eşdeğerlik tablosu.pdf Ocak 2017