Güzel Sanatlar Enstitüsü

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Üniversitemizin “insana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak” öz ülküsüne ilaveten etik değerleri benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarında imzası bulunacak genç ve dinamik beyinleri yetiştirmek; uluslararası tanınırlığı ve marka değeri yüksek bir Enstitü olarak toplumsal katma değeri en üst düzeye çıkarmaktır. Güzel Sanatlar Enstitüsü’ndeki programlar, nitelikli akademik yapılanma ve araştırma ile sanat kültürüne ait değişik alanlara önemli katkı sağlamaktadır.

Misyon

Atatürk Üniversitesinin “örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak” öz görevine (misyon) bağlı kalarak Güzel Sanatlar Enstitüsü programları çerçevesinde; yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmek; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katmaktır.

Temel  Değerler

  • Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.
  • Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.
  • Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır.
  • Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.
  • Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır.
  • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır. Milli sanat kültürümüzün hem geçmişine sahip çıkılıp korunur hem de kültürün devamlılığı ve gelişimi için yeni üretimler teşvik edilir.
  • Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır. Sanatsal pratikler yoluyla bu duyarlılık ifade edilir ve toplumun dikkati söz konusu sorun ve ihtiyaçlara çekilir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez Yazım Klavuzu

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi