Sağlık Bilimleri Enstitüsü

DİĞER FORMLAR

Diğer Formlar 

 Formlar bilgisayar ortamında doldurmaya (yazma) uygun tasarlanmıştır. Tercih edilen format bu şekilde olmakla birlikte boş formun yazıcıdan dökümü alınarak el yazısı ile de doldurulabilir. Elektronik formda boş bıralıkması gereken alanlara tek çizgi (-) işareti yazılmalıdır.

 FORM 27 ARAŞ GÖR GÖREV SÜRESİ UZATMA BİLGİ FORMU-1

 FORM 28 ARAŞ GÖR GÖREV SÜRESİ UZATMA BİLGİ FORMU-2

 FORM 29 ÖYP DANIŞMAN DEĞERLENDİRME RAPORU

  FORM 32 ETİK BİLDİRİM VE İNTİHAL BEYAN FORMU

  FORM 33 LİSANSÜSTÜ KONTENJAN TALEP FORMU