Eğitim Bilimleri Enstitüsü

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ BİRİM ETİK KURULU

Eğitim Bilimleri Birim Etik Kurulu Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu altında faaliyet gösteren ve daha çok eğitim bilimleriyle ilgili konularda başvuruları değerlendiren alt etik kurullardan birisidir. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları Madde 9 (1), Madde 22 (2) ve Madde 31 (2) gereği "Kabul edilen tez konusu insandan anket, test, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektirmesi durumunda tez çalışmasına başlanılabilmesi için etik kurul onayı alınması zorunludur." 

Lisansüstü öğrencilerimizin tez çalışmaları ve/veya bağımsız bilimsel araştırmaları için gereken Etik Kurul Onay Belgesi talepleri için öğrenci danışmanı tarafından ÜBYS üzerinden doğrudan Eğitim Bilimleri Birim Etik Kuruluna  başvuru yapılmalıdır. Etik Kurul Onay Belgesi için yapılan başvurularda araştırma/tez önerisi ve araştırmada kullanılacak ölçme araçlarının izin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekir. Etik Uygunluk Belgesi ile ilgili sorularınız için Enstitü Sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz.

Etik Kurul izin belgelerinin alınmasıyla ilişkili süreç hakkında daha fazla bilgi için Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin web sayfasında http://pdo.atauni.edu.tr/index.php/hizmetler/etik-kurul/ ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi web sayfasında http://bap.atauni.edu.tr/etikkurulbelgeleri.html bağlantılarında belirtilen adımlar takip edilmelidir. 

ETİKLE İLİŞKİLİ MEVZUAT AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR
____________________________________________
Yükseköğretim Kurumları Etik davranış İlkeleri

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği

_______________________________
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi