Eğitim Bilimleri Enstitüsü

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Üniversitemizde lisansüstü düzeyde yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul şartları Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları Madde 36'da düzenlenmiştir. İlgili hükümler aşağıda verilmiştir.

Yurtdışı Üniversitelerin tanınırlığı ve denklik işlemleri için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı web sayfası incelenebilir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI
MADDE 36– (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler.Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvurularında;
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili veya yakın ana bilim/ana sanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları; ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puanalmaları gerekir.
b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili veya yakın ana bilim/ana sanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına veya Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmaları; ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca,Farsça dillerinin birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.
c) Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan olması şartı aranır.
ç) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya Rektörlüğün uygun göreceği birim tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 veya B2 düzeyinde puan alınması gerekir.Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.
(4) Lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi hâlinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.
(5) Bu öğrenciler, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.
(6) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.
(7) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde;
a) Yüksek lisans programları için adayların lisans mezuniyet notu, sunacakları araştırma önerisi, araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak,
b) Doktora programları için adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları, sunacakları araştırma önerisi,araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak,ana bilim/ana sanat ve/veya bilim/sanat dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
c)Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına başvuruların değerlendirmesinde bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen hususlara ek olarak dosya incelenmesi veya uygulamalı sınav notu da dikkate alınır.
(8) Eğitim dili yabancı dilde olan lisansüstü programlara öğrenci kabulüne;
a) Yüksek lisans programları için adayların lisans mezuniyet notu, sunacakları araştırma önerisi, araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak,
b) Doktora programları için ise adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları, sunacakları araştırma önerisi,araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak,ana bilim/ana sanat ve/veya bilim/sanat dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
c)Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına başvuruların değerlendirmesinde bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen hususlara ek olarak dosya incelenmesi veya uygulamalı sınav notu da dikkate alınır.
ç) Yabancı dilde eğitim veren programlara başvuran adayların programın yürütüldüğü dilde yabancı dil sınavlarından en az 70 veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puana sahip olması şartı aranır
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi