Atatürk Üniversitesi

ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI

Fakültemiz bünyesinde bilime hizmet eden laboratuvarlarımız bulunmaktadır.
Laboratuvar Adı
Yapılan analizler
Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı
LC-MS, GC-MS, HPLC (2 adet), GC, Spektrofotometre, Spektroflorometre Cihazları ; İlaç Analizleri, Farklı Ortamlarda İlaç Etkin Madde Analizleri İçin Yöntem Geliştirme ve Validasyonu, Proteomiks ve Metabolomiks Analizler
Biyokimya Araştırma Laboratuvarı
Antioksidan Kapasite, Antioksidan Enzim Sistemleri ve Biyokimyasal Mekanizmaların Aydınlatılması, Serbest Oksijen Radikalleri ve Biyokimyasal Parametreler 
Farmasötik Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı
 Mikroorganizma kültürü,  Antimikrobiyal duyarlılık çalışmaları
Farmasötik Kimya Araştırma Laboratuvarı
Kimyasal Bileşik Sentezi, UV Spektrometresi ile Miktar Tayini , Kimyasal Sentez Maddelerinde Ayırma ve Saflaştırma (Kristalizasyon, Ekstraksiyon, İnce Kağıt Kromatografisi, Kolon Kromatografisi) , Mikrodalga ile Sentez Çalışmaları, Docking – Bilgisayar Destekli Moleküler Modelleme , Rasyonel İlaç Tasarımı, ELISA Çalışmaları, Erime Noktası Tayini
Farmakognozi ve  Farmasötik Botanik Araştırma Laboratuvarı
Doğal kaynaklardan etkili madde izolasyonu ve tanımlanması, HPLC ile kalitatif ve kantitatif analizler, Semi-preparatif HPLC ile izolasyon çalışmaları, In vitro aktivite çalışmaları (antidiyabetik aktivite, antioksidan aktivite)
Farmakoloji Araştırma Laboratuvarı
Yok
Farmasötik Toksikoloji Araştırma Laboratuvarı
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi- Neopterin/Kreatinin/Kinürenin/Triptofan Analizi (Validasyonu yapılmış yöntemler)
 Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile ihtiyaç halinde yeni yöntem validasyonu yapılarak farklı endo/ekzobiyotiklerin miktar tayini
 Spektrofotometrik Analizler- Antioksidan enzim aktivite tayini
 Spektrofotometri ile ihtiyaç halinde yeni metot validasyonu yapılarak miktar tayini
 In vitro sitotoksisite testleri-Araştırma Görevlilerinin konu ile ilgili eğitimlerinin tamamlanmasını takiben
Farmasötik Teknoloji Araştırma Laboratuvarı
 Viskozite tayini, liyofilizasyon, sterilizasyon, tozların sıkıştırılmış hacim ve dansitesinin belirlenmesi, tablet kalite kontrol testleri (sertlik, friyabilite, dağılma ve çözünme hızı testleri) 
Hücre Kültürü Laboratuvarı
MTT hücre canlılık testi

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi