KİMLİK

  1. Kuruluş Tarihi 07 Haziran 1957
  2. Üniversite Türü Devlet Üniversitesi
  3. Öğrenim Dili Türkçe-İngilizce
  4. Kampüs Şehir Merkezi Ana Kampüs
  5. Akademik Birimler 23 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 12 Meslek Yüksekokulu 8 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi
  6. Öğrenci Sayısı ogrenciSayi
  7. Mezun Öğrenci Sayısı mezunSayi
  8. Akademik Personel Sayısı 2 bin 600
  9. İdari Personel Sayısı 3 bin

KURUMSAL DEĞERLER VE İLKELER

Atatürk Üniversitesi bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, analiz ve sentez yapabilen, öğrendiğini uygulayabilen, iletişim, takım çalışması ve liderlik becerilerine sahip mezunları ve sorun çözebilen, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üreten, öğretme ve öğrenme coşkusuna sahip çalışanları ile ürettiği bilgi ve hizmeti toplumun yararına sunmayı görev olarak benimsemiştir.

Temel değer ve ilkeler:Bilimsellik ve yapıcı düşünce, emeğe ve liyakate önem, katılımcılık ve paylaşımcılık, yeniliğe ve ilerlemeye teşvik, ulusal ve evrensel değerlere bağlılık, insan hak ve düşünce farklılıklarına saygı, toplumsal, kültürel, tarihsel ve sanatsal duyarlılık.

AMBLEM VE ANLAMI

Atatürk Üniversitesi’nin amblemi çift başlı Selçuklu kartalıdır. Figür, karnından yapışık iki kartal, hayat ağacı ve alt bölümde bulunan çift ejderden oluşmaktadır. Anadolu Selçuklularında yaygın olarak yer alan karnından yapışık çift başlı kartal figüründe, başta sivri kulaklar, kıvrık bir gaga, gaga altında sarkıntı, iri kanatlar, kuyruk ve pençeler görülür. Gövde şişmandır.

Kartal, eski Türklerde kutsal sayılmıştır. Şamanlar, kartalın bir kadınla birleşmesinden çift başlı kartalın meydana geldiğine inanıyorlardır. Kartal, Orta Asya Türklerinde koruyucu ruh olarak kabul edilmiş, kartallı tuğ ve asalar, kudret ve asalet sembolü olarak kullanılmıştır. Yakut Türklerinde, göğün en üst katında kapı bekçisi olarak efsanevi bir çift başlı kartalın bulunduğuna inanılmaktaydı. Selçuklular da ise, nazarlık, tılsım, koruyucu unsur, kudret ve kuvvet sembolü olarak kullanılmıştır.

Hayat ağacı ise, Anadolu Selçuklu mimarisinin önemli figürlerinden biridir. Ağacın altında ejder çifti vardır. Hayat ağacı, çift başlı kartal ve bekçi yaratıklar olan ejder çifti ile tamamlanmıştır. Eski Türklerde hayat ağacı, dünyanın merkezi olarak kabul edilmiştir. Şaman inanışına göre yer altı veya gökyüzü seyahatinde merdiven vazifesi görür.

Selçuklu ejder kabartmalarının tipik özelliği ise, uzun tutulan gövdelerin genellikle düğümler meydana getirerek uzaması ve her iki uçta, birer başta son bulmasıdır. Ejderlerin gövdesindeki düğümler, güneş ve ay tutulmalarında gezegenlerin belirli durumlarını sembolize eden astronomik işaretlerdir. Mitolojiye göre, ejderin ayı ve güneşi yutması ile güneş ve ay tutulması olmaktadır.

Ejderler, karanlık, yer altı, cehennem, yani kısaca negatif prensip olarak özetlendiğinde düşman ve kötülük sembolü de olabilmektedir. Erzurum Çifte Minareli Medresede de olduğu gibi hayat ağacı altında yer alan ejder çifti yer altı cehennem sembolleri aynı zamanda da ağacı koruyucu bekçi anlamında kullanılmıştır.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi