Atatürk Üniversitesi

BAŞARI BÖLGESİ TERCİHİ

BAŞARI BÖLGESİ TERCİHİ

Atatürk Üniversitesi başarı bölgesi tercihinde, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden dört tanesini önceliklendirmiştir. Bunlar sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, erişilebilir ve temiz enerji ile karasal yaşamdır. Üniversite diğer odaklanma alanları ve stratejilerini de bu dört alanı destekleyecek şekilde hizalayacaktır.

Bu çerçevede, Atatürk Üniversitesinin bundan sonraki yöneliminde de; Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Eğitim, Fen, Mühendislik, Ziraat ve Veterinerlik alanlarında önceliklendirmeler öngörülmektedir.

Atatürk Üniversitesinin öncelikli alanlarda üç ana teması bulunmaktadır. Bunlar girişimcilik ve öncülük, uluslararasılaşma ve geniş ölçekte etki üretmedir. Üniversitemiz hem yüksek öğretim alanında yenilikler uygulamayı hem de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İleri teknoloji girişimciliğinden, sosyal girişimlere kadar çeşitli fırsatlar yaratarak, bulunduğu bölgeye ve ülkeye hizmet etmeyi öngörmektedir. Ayrıca uluslararası öğrenci, öğretim üyesi ve faaliyetlerle uluslararasılaşmasını geliştirecektir. Üniversitemizin üçüncü teması geniş ölçek de yapılan faaliyetlerin dijital teknolojilerin de yardımıyla etkisinin ve ölçeğinin sürekli artırılmasıdır.

Üniversitemizde 35 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmakta olup; araştırma alanlarıyla ilgili olarak iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bu kapsamda belirlenen öncelikli alanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Biyocihazlar, Medikal Makine Alet ve Cihazlar
 • Biyomalzeme
 • Biyomimetik çalışmalar
 • Biyoteknoloji ve İlaç Faz Çalışmaları
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Gıda Güvenliği ve Teknolojileri
 • Organ Nakli Çeşitlendirme
 • Sağlık Turizmi
 • Robotik ve Mekatronik Sistemler (Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma)
 • Savunma Sanayi (Malzeme ve Proses Teknolojileri)
 • Spor Bilimi ve Teknolojisi
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Atatürk Üniversitesi güçlü akademik kadrosuyla, sahip olduğu ileri düzey teknolojik olanakları, donanımlı araştırma-uygulama alanları ve gelişmiş fiziksel altyapısıyla fen, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri ile güzel sanatlar alanlarında bölgesel ölçekte yetkin, ulusal ölçekte ise önemli bir konuma sahiptir.

Eğitim ve araştırma çıktılarını bütünleştirerek toplumsal katkıyı azami düzeye çıkarmayı ilke edinen Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası etkinliği, bilinirliği ve kabul edilebilirliği bağlamında, çok disiplinli ve çözüm odaklı, bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma programlarını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görmektedir.

Atatürk Üniversitesinin bilimsel performansı incelendiğinde araştırmaların daha çok Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Fen, Mühendislik, Ziraat ve Veterinerlik alanlarında gerçekleştiği görülmektedir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi