Graduate School of Health Sciences

FORMS

DOCUMENTS DATE DOWNLOAD LINK
DR_01a_Doktora Giriş Bilisel Değerlendirme Sınav Formu.docx Aralık 2019
DR_01b_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx Aralık 2019
DR_02_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.docx Aralık 2019
DR_03_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docx Mart 2020
DR_03_Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx Mart 2020
DR_04_Yeterlik Sözlü Sınav Formu.docx Mart 2020
DR_05_Yeterlik Sınavı Sonucu Formu.docx Mart 2020
DR_06_Doktora Tez Konusu Önerisi Formu.docx Aralık 2019
DR_07_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx Aralık 2019
DR_08_Doktora Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Aralık 2019
DR_09_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Aralık 2019
DR_10_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.doc Aralık 2019
DR_11_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx Aralık 2019
K_01_Yeni Kayıt Öğrenci Bilgilendirme Notu-V2.docx Aralık 2019
K_02_Yarıyıl_Ders_Kayıt_Kılavuzu V3 (1).docx Aralık 2019
K_03_Doktora_Yeterlilik_Sınavı_Kılavuzu.docx Aralık 2019
K_04_Tez Savunma ve Mezuniyet Kılavuzu V3.docx Aralık 2019
K_05_Tez-İntihal-Tarama-Kılavuzu V2.docx Aralık 2019
OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx Aralık 2019
OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx Aralık 2019
OF_03_Danışman Öneri Formu.docx Aralık 2019
OF_04_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx Aralık 2019
OF_05_Danışman Değişikliği Formu.docx Aralık 2019
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx Aralık 2019
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docx Aralık 2019
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx Aralık 2019
OF_09_Etik ve İntihal Beyan Formu.docx Aralık 2019
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx Aralık 2019
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx Aralık 2019
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx Aralık 2019
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx Aralık 2019
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx Aralık 2019
OF_15_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx Aralık 2019
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx Aralık 2019
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx Aralık 2019
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx Aralık 2019
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx Aralık 2019
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx Aralık 2019
OF_21_Kayıt Sildirme Dilekçesi.doc Aralık 2019
OF_22_Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Aralık 2019
OF_23_Haftalık Ders Programı.doc Aralık 2019
OF_24_İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Aralık 2019
OF_25_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx Aralık 2019
OF_26_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docx Aralık 2019
OF_27_Tez Onay Formu.docx Aralık 2019
OF_28_Yolluk ve Gündelik istek Formu.docx Ocak 2020
OF_29_Tez Adı Değişikliği Bildirim Formu.docx Ocak 2020
YL_01_Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Aralık 2019
YL_02_Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu.docx Aralık 2019
YL_03_Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Aralık 2019
YL_04_Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docx Aralık 2019