Öğretim Elemanları Bilgisi

ŞUNA GÖRE ARA:

ALFABETİK:

ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ökkeş ATICI
Botanik Anabilim Dalı
E-Posta oatici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4332) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer ALANKA
Bilişim Anabilim Dalı
E-Posta omer.alanka@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7355) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü P.K.25240 Kampüs Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, 2009
 • Doktora, Ege üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer ALKAN
İstatistik Anabilim Dalı
E-Posta oalkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2086) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer ANAPALI
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta eranapa@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2681) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer ARAZ
Göğüs Hastalıkları
E-Posta omer.araz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7448) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ARPACIK
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta oarpacik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5655) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ömer AYDIN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta aydinomer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7167) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN
İşletme Bölümü
E-Posta omer.bilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 (5944) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Cevdet BİLGİN
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Posta ocbilgin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2563) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1989

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer ÇOBAN
Zootekni Anabilim Dalı
E-Posta ocoban@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7186) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ömer ÇOBAN
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
E-Posta omercoban@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (5072) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, 2009
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI
Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta ocomakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1001) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina, 1985
 • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1991

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ömer DENKTAŞ
Metalurji Programı
E-Posta odenktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 415 (5127) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ömer ELTAS
Biyometri Anabilim Dalı
E-Posta omer.eltas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7248) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer Erkan YAPÇA
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta omer.yapca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (8034) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ANAKÖK
Genetik
E-Posta omer.anakok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ömer Faruk ASLAN
Kooperatifçilik Programı
E-Posta ofaruk.aslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (5068) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN
Yönetim ve Organizasyon
E-Posta oiscan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2777) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAKUŞ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta ofaruk.karakus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ömer Faruk KARATAŞ
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta faruk.karatas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8145) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Gör. Ömer Faruk KOÇAK
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
E-Posta omer.kocak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, analitik kimya a.b.d,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, analitik kimya a.b.d,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer GEDİK
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta omergedik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU
Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
E-Posta omergun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4861) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
 • Yüksek Lisans, University of Miami, Mechanical Engineering, 1995
 • Doktora, Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Mechanical, Aerospace & Nuclear Engineering, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta okufrevi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4438) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1980
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1985

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer KARA
Tefsir Anabilim Dalı
E-Posta omer.kara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2153) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1993
 • Yüksek Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, 1996
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta kocakomer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ömer KOCAMAN
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
E-Posta omer.kocaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN
Zooloji Anabilim Dalı
E-Posta okerman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4338) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer LAÇİN
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta olacin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4554) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ömer ÖMEROĞLU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
E-Posta oomeroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5847) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer SAĞSÖZ
Restoratif Diş Tedavisi
E-Posta omer.sagsöz@atauni.eu.tr
Telefon +90 442 231 (1950) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Selçuk EMSEN
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Posta osemsen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3818) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Selim YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta oselim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7650) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer SUBAŞI
Ortaçağ Tarihi
E-Posta omer.subasi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer TARAKCI
Geometri Anabilim Dalı
E-Posta tarakci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4318) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik,
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, , 1993
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Matematik, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer TOPDAĞI
İç Hastalıkları
E-Posta omer.topdagi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Ömer YAKAR
Tıbbi Genetik
E-Posta omer.yakar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer YALÇINKAYA
İktisat Politikası
E-Posta oyalcinkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İİBF-İktisat Bölümü

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer YILAR
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta omery@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4024) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ataturk University, Ataturk University, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer YILMAZ
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Posta omeryilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2742) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Teorisi, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Teorisi, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer YILMAZ
İç Hastalıkları
E-Posta yilmazo@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7202) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ömür KARACA
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı
E-Posta omur.karaca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6189) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR
Tekstil ve Moda Tasarımı
E-Posta omur.ucar@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Posta calmasur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1166) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 1985
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Önder EBREN
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
E-Posta onder.ebren@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6228) 
Posta Adresi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Radyo-Televizyon Sinema Bölümü, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta osimsek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4016) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fİziği, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fİziği, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Önder YAĞMUR
Heykel Anasanat Dalı
E-Posta oyagmur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5098) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tezhip Anasanat Dalı, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Heykel Anasanat Dalı, 2007
 • Doktora, Kocaeli Üniversitesi, Plastik Sanatlar Anasanat Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özcan AKKAL
Protetik Diş Tedavisi
E-Posta ozcan.akkal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1736) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERİŞEK
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta oerisek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (126)  (3550) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı, 1992
 • Doktora, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özden ERDOĞAN
Ortaçağ Tarihi
E-Posta ozden.erdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8115) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özden FAKIOĞLU
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı
E-Posta ozden.fakioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7052) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Su Ürünleri Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Su Ürünleri, 2001
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Su Ürünleri, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özge ALBAYRAK
Bilgisayar Mühendisliği
E-Posta ozgea@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özge ALTUNLU
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta ozge.altunlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özge BUZDAĞLI
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Posta ozgetatlici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2133) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat,

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özge TANRIAŞIKI
Aile Hekimliği
E-Posta ozgetan@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özgen KIRMIZIBEKMEZ
Endodonti
E-Posta ozgen.kirmizibekmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1902) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Özgen VURALER
Histoloji ve Embriyoloji
E-Posta ozgen.vuraler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6591) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Özgür Fırat ÖZPOLAT
Veri Yönetim Ofisi
E-Posta ozgur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1416) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özgür Altan BOZDEMİR
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta oaltanbozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4497) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Kimya Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, KİMYA , 2000
 • Doktora, Akdeniz Üniversitesi, KİMYA , 2007

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BİLİCİ
Geoteknik Anabilim Dalı
E-Posta ozgurbilici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5903) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, 2010
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özgür ÇALKIN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
E-Posta ozgur.calkin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇELEBİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
E-Posta ozgur.celebi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür EROĞLU
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı
E-Posta ozgur.eroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6195) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özgür KAYNAR
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta okaynar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7088)  (7087) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya ABD 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 1998
 • Doktora, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özgür ÖZMEN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta ozgur.ozmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özgür Sadık KARATAŞ
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
E-Posta ozgursadik.karatas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5005) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enstruman Yapım, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzikoloji, 1999
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Türk Din Mûsikîsi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEMİZ
İdare Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta ozgur.temiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5008) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku,
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özgür YÖRÜK
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
E-Posta ozgur.yoruk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7134) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özkan AÇIŞLI
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Posta ozkan.acisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6033) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özkan AKSAKAL
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta ozkanaksakal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4327) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özkan MİLOĞLU
Ağız, Diş ve Çene Radyoloji
E-Posta omiloglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1765) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özkan POLAT
Üroloji
E-Posta opolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7625) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1983
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Üroloji, 1991

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özlem BARIŞ
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta baris@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4346) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 25240/Yakutiye ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özlem ÜNSAL
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta o.dibekoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8179) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özlem Dilara ERGÜNEY
Cerrahi Tıp Bilimleri
E-Posta ozlem.dilaraaydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Özlem EROL POLAT
Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
E-Posta ozlemerol@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5870) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Özlem KARAGÖZ
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
E-Posta ozlemkaragoz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4550) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimyasal Teknolojiler , 2012

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özlem KORKUT
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta ozlemkor@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4558) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Böl.

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Özlem OKTAY
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta ozlem.oktay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özlem ŞAHİN ALTUN
Psikiyatri Hemşireliği
E-Posta elif.gokhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2793) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özlem SÜRÜCÜ
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta ozlem.surucu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8172) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPÇUOĞLU
Dış Ticaret Bölümü
E-Posta ozlemgunduz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, ,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özmen BİBEROĞLU
Gıda İşleme Bölümü
E-Posta ozmen.biberoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Öznur ARSLAN
Tıp Fakültesi
E-Posta oznur.arslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Öznur NERGİZ AVCI
Acil Tıp
E-Posta oznur.nergiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Öznur SUNAY
Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta oznur.sunay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim