Öğretim Elemanları Bilgisi

ŞUNA GÖRE ARA:

ALFABETİK:

ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÇELEBİ
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Posta scelebi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2565) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Mustafa ERSUNGUR
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Posta ersungur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2123) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şaban POLAT
Adli Tıp
E-Posta saban.polat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şahset İRDEMEZ
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta sirdemez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4811) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Şakir AYDOĞAN
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta saydogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4073) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Şaziye Canan BÖLÜKBAŞI AKTAŞ
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Posta canan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1435) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şaziye Sezin YÜCELİK
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
E-Posta spalabiyik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5202) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, 2010
 • Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Şebnem GÜLERYÜZ ÇETİNKAYA
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sebnem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4257) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şenay KAYĞIN
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta senay.kaygin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şendoğan KARAGÖZ
Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta skaragoz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1006)  (4870) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Termodinamik Anabilim Dalı, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Termodinamik Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şengül AKGÜL
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
E-Posta sengul.akgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3569) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şennur BAKIRTAŞ
Mütercim - Tercümanlık
E-Posta sbakirtas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4672) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şenol ADANUR
Üroloji
E-Posta senoladanur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7627) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şeref GÜNDAY
Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sgunday@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4238) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şerife BOĞAZKESEN
Geoteknik Anabilim Dalı
E-Posta serifebogazkesen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6036) 
Posta Adresi PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Eğitim

 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 2008
 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Sismoloji, 2011
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şerife KILIÇARSLAN
Bankacılık ve Finans Bölümü / Finans ve Bankacılık Bölümü
E-Posta serife.kilicarslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 (6050) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şerife ÖZBUNAR
Ortodonti
E-Posta serife.ozbunar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2769) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şevki Özer AKÇAY
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Posta soakcay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5406) 
Posta Adresi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi, 2011
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyda ALBAYRAK
Biyoteknoloji
E-Posta aseyda@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyda ARISOY
Fars Dili ve Edebiyatı
E-Posta seyda.arisoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8066) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şeyda ERASLAN TAŞPINAR
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta seraslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7013) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Resim, 2002
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şeyda GÜL
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta seydagul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4448) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, OFMA, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyda POLAT
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Posta sgungormus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (160)  (7013) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyda KARAHAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta seydakarahan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyda ÜNVER
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Posta seyda.unver@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3820) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN
Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta bilginer.seyma@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7353) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma BİLGİZ ÖZTÜRK
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta seyma.bilgiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma Nur ALTINOK
Radyoloji
E-Posta seymanur.altinok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma SERT
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta seyma.salin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6526) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü,
 • Lisans, Erzincan Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta seymasisik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1623) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma DEMİRELLİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
E-Posta seyma.tanyildizi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma TOPAL
İç Hastalıkları
E-Posta seyma.topal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma YANIK
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
E-Posta seyma.yanik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma EMEÇ
Fen Bilimleri Enstitüsü
E-Posta seyma.yayla@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6016) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma YÜCEL ALTAY
Bilgisayar Mühendisliği
E-Posta seyma.yucel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1862) 
Posta Adresi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma YÜRÜSOY
Kurumsal İletişim Direktörlüğü
E-Posta seyma.caliklar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5510) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeymanur OSTA
İslam Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta s.osta@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeymanur YILMAZ TAŞCI
Fizyoloji
E-Posta seymanur.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Şölen KÖSEOĞLU HENDEN
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta solen.koseoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE
Enerji Anabilim Dalı
E-Posta sukran.efe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4632) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şükran Merve TÜZEMEN
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
E-Posta sukrantuzemen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Şükran PERK
Deprem Araştırma Merkezi
E-Posta sukran.perk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1485) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şükrü Buğra TİMURLENK
Ortodonti
E-Posta bugra.timurlenk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2769) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DEĞİRMENÇAY
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta s.degirmencay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7156) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Şükrü NİŞANCI
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Posta sukrunisanci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2110) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi, İktisat Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1995
 • Doktora, Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Şule ERDİLMEN OCAK
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
E-Posta s.erdilmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1563) 
Posta Adresi Rektörlük Binası Zemin Kat Proje Destek Ofisi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi,
 • Lisans, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şule GÖKALP
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta sule.gokalp@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Şule KARAKELLEOĞLU
Kardiyoloji
E-Posta sule@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (8519) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1982
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları, 1986
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kardiyoloji, 1990

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şule ÖZSAĞLICAK
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta sule.ozsaglicak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim