Öğretim Elemanları Bilgisi

ŞUNA GÖRE ARA:

ALFABETİK:

ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ogün COŞKUN
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
E-Posta oguncoskun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4227 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Merkez Kampus Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜN
Yapı Anabilim Dalı
E-Posta oaduzgun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4771 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuz Cem YANAR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta oguz.yanar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuz ERÇELİK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta oguz.ercelik@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuz Fatih ERGÜN
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Posta oguzergun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2583 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Yetiştirme ve Islahı,
 • Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuzhan AKTAŞ
Acil Tıp
E-Posta oguzhan.aktas@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan BİRDAL
Kardiyoloji
E-Posta o.birdal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8476 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Oğuzhan ÇELEBİ
Yapı Anabilim Dalı
E-Posta celebioguzhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4654 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuzhan DİKMEN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E-Posta oguzhan.dikmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6141 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan HAZIR
Özel Eğitim Bölümü
E-Posta oguzhan.hazir@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZAKIN
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
E-Posta oguzhanozakin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 711 5411 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuzhan OZAN
Ortodonti Ana Bilim Dalı
E-Posta oguzhanozan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÖZDEMİR
Uluslararası İlişkiler Bölümü
E-Posta oguzhanozdemir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2010
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2012
 • Yüksek Lisans, Oxford Brookes University, International Studies, 2015
 • Doktora, University of Leeds, Human Geography, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuzhan ŞENEL
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta oguzhansenel@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Oğuzhan SEVİM
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta o.sevim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuzhan UĞURLU
FEN BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ
E-Posta oguzhan.ugurlu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuzhan ÜNAL
Endodonti Ana Bilim Dalı
E-Posta oguzhan.unal@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Okan DEMİR
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Posta okandemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2587 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Okan Tarık KOMESLİ
Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
E-Posta okan.komesli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4822 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Oksana KRAVCHUK
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta oksana.kravchuk@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8180 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Oktay GÜLCÜ
Kardiyoloji
E-Posta oktay.gulcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8476 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Oktay YAĞIZ
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta yoktay@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Olcay BESNİLİ MEMİŞ
Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörlüğü
E-Posta olcay.besnili@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Olcay GÜLER
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
E-Posta olcay.guler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 511 5805 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Olha BOIKO
Rus Dili ve Edebiyatı
E-Posta olha.boiko@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8171 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onat VAROĞLU
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta onat.varoglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Tezli) (2020-Devam ediyor),
 • Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Onur CEYLAN
Tıbbi Patoloji
E-Posta onur.ceylan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6576 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onur Engin CAN
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta canonur@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onur ERCAN
İç Hastalıkları
E-Posta onurercan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Onur Erdem KORKMAZ
Haberleşme Anabilim Dalı
E-Posta onurerdem.korkmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5071 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2012
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onur Furkan AKGÜN
Kardiyoloji
E-Posta akgunonur@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, SBÜ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ , TIP, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onur KAYA
Üroloji
E-Posta onur.kaya@gr.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onur KÜÇÜKKURT
Enerji Anabilim Dalı
E-Posta onurk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Onur ŞENOL
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta onursenol@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5316 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Onur SÖZÜDOĞRU
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
E-Posta onur.sozudogru@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2009
 • Yüksek Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, 2013
 • Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, 2014
 • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onur TAŞDEMİR
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
E-Posta onurt@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Onur YILDIZ
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta onur.yildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8301 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orcan MIZRAK
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta orcan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5674 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, 1997
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Orhan ALKAN
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı
E-Posta orhan.alkan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Orhan AMİROV
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Posta amirov.orhan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Orhan ARDAHANLI
Kurumsal İletişim Direktörlüğü
E-Posta o.ardahanli@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orhan BAYKAL
Göz Hastalıkları
E-Posta obaykal@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Orhan BOZDEMİR
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta bozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 165 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1986
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1994
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Orhan BÜYÜKKURT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta orhan.buyukkurt@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Orhan ÇELİKER
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
E-Posta orhan.celiker@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5587 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orhan ÇINAR
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
E-Posta orhanar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1187 
Posta Adresi Atatürk Ünv. İİBF ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, İTÜ, Petrol Mühendisliği, 1990
 • Yüksek Lisans, İTÜ, İşletme Mühendisliği, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Orhan Enes TUNÇEZ
Acil Tıp
E-Posta orhantuncez@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
Genetik
E-Posta oerdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4296 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Sinop Üniversitesi, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri fakültesi, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Orhan KAPLAN
Oyunculuk Anasanat Dalı
E-Posta okaplan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5016 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Müzik Bilimleri Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sahne Sanatları, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orhan KARSAN
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta okarsan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 1380 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Orhan POLAT
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta fkaradag@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Orhan SEZEN
Radyasyon Onkolojisi
E-Posta orhan.sezen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7157 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Orhan YILDIRIM
Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta orhan.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4848 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2014
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Termodinamik ABD, 2018
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Termodinamik, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Orkhan VALIYEV
Endodonti Ana Bilim Dalı
E-Posta orkhan.valiyev@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Osama Y. A. Shehada OSAMA Y. A. SHEHADA
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta osama.shehada@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Osman AKGÜNDÜZ
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta osman.a@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Osman AKTAŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
E-Posta osaktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6578 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ege üniversitesi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, 1982
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, 1986
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, 1989

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Osman BAYRAKTUTAN
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kırâat İlmi
E-Posta osmanbayraktutan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1588 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2009
 • Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, 2011
 • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Osman Berna İPEKTEN
Muhasebe ve Finansman
E-Posta bipekten@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2102 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Osman Can BARAKALI
Muhasebe ve Finansman
E-Posta osman.barakali@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Osman ÇAPAN
Rekreasyon Yönetimi
E-Posta osman.capan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5413 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Osman Cenk KANCA
Dış Ticaret Programı
E-Posta Osman.kanca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2500 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Osman DURDAĞ
Yazılım Mühendisliği
E-Posta osmandurdag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1288 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Osman ELMALI
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta oelmali@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3587 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Osman KARAKUŞ
Tefsir Anabilim Dalı
E-Posta osman.karakus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1691 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Osman Nuri ASLAN
Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
E-Posta onaslan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Osman Nuri ATA
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
E-Posta oatar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4575  4575  4575 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Osman Nuri KARADAYI
Tasavvuf Anabilim Dalı
E-Posta onuri.karadayi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1391 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Osman Nuri KELEŞ
Histoloji ve Embriyoloji
E-Posta onkeles@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8682 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Osman SAMANCI
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta osamanci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4001 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi KAzım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Osman Ünsal BAYRAK
Ulaştırma Anabilim Dalı
E-Posta unsalb@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4792 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Osman YÜCEL
Ortopedik Protez ve Ortez
E-Posta oyucel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5863 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ozan GÜLÜM
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta ozan.gulum@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550  0242 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği,
 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi , 2010
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ozan SEVER
Rekreasyon Bölümü
E-Posta ozan.sever@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2230 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ozanalp ERYILMAZ
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta ozanalp.e@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Bilkent Üniversitesi, Hukuk, 2018
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi