Öğretim Elemanları Bilgisi

ŞUNA GÖRE ARA:

ALFABETİK:

ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saadettin DAĞİSTAN
Ağız, Diş ve Çene Radyoloji
E-Posta dagistan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1802) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabri AZGÜN
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Posta sabriazgun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2091) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25240 Yakutiye Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2001
 • Doktora, Anadolu Üniversitesi, İktisat, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabri Selçuk ATAMANALP
Genel Cerrahi
E-Posta ssa@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6501)  (7560) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1983
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genel Cerrahi, 1986

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabriye SEVEN
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sseven@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4014)  (4014) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ERDOĞAN
Otomotiv Teknolojisi Programı
E-Posta serdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2673) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Trakya Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sadık TÜRKOĞLU
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sadik.turkoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (133)  (3550) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı, 1988
 • Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sadri ŞEN
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
E-Posta sasen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4852) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1984
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1987
 • Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1992

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sadullah KELEŞ
Göz Hastalıkları
E-Posta sadullahkeles@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7859) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Safa GÜNEY
Tıp Fakültesi
E-Posta safa.guney
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Safinur ÇELİK
Beslenme ve Diyetetik
E-Posta safinur.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5821) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Safiye AĞAPINAR ŞAHİN
Ebelik
E-Posta safiye.agapinar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2748) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, EBELİK,
 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Ebelik Bölümü, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Safiye SARİ
Tekstil ve Moda Tasarımı
E-Posta safiye.sari@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5287) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Giyim Sanatları Öğretmenliği, 1996
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sanatta Yüksek Lisans, 1999
 • Doktora, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sanat ve Tasarım, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sahıl SHAMILZADA
Üroloji
E-Posta sahil.samilzada@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Said Ali ATALAY
Radyoloji
E-Posta ali.atalay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Saim GÖKKAYA
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
E-Posta saim.gokkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 (5228) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisat,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Saime ÖZBEK ŞEBİN
Fizyoloji
E-Posta saime.ozbek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6590) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sait GÜLSOY
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
E-Posta sait.gulsoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8054) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyoloji,
 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2008
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2009
 • Yüksek Lisans, Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2012
 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sait Sinan ATİLGAN
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
E-Posta sinan.atilgan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7324) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İletişim Bilimleri,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Halkla İlişkiler, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sait TAŞ
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
E-Posta saittas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4358) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Cebir ve Sayılar Teorisi ,
 • Lisans, Atatürk, Matematik, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Cebir ve Sayılar Teorisi, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sait TAŞCİ
İnşaat Teknolojisi
E-Posta saittasci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 (6266) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sait UYLAŞ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta saituylas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8073) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sakıp Selçuk GÜNAY
Ortaçağ Tarihi
E-Posta selcuk.gunay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3619) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salavat AIUPOV
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta s.aiupov@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8169) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, BAŞKİR DEVLET ÜNİVERVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1980
 • Yüksek Lisans, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1986
 • Doktora, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1990

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Salih AL
Üroloji
E-Posta salih.al@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ
Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
E-Posta sbirinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8223) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Cografya, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Salih Börteçine AVCİ
Yönetim Bilimleri
E-Posta savci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1645) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2007
 • Doktora, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Salih Ender İBAÇ
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta salihender.ibac@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Salih İNCE
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta salih.ince@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Salih KARA
Genel Cerrahi
E-Posta salih.kara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6853) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Salih KAYA
Tıp Fakültesi
E-Posta salih.kaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Salih ÖZÇELİK
Makine Programı
E-Posta salih.ozcelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1817) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, 1990
 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, 1995
 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih ÖZDEMİR
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta ozdemirs@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2723) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih Zeki ERZENEOĞLU
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta salih@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4160) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fİziği, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saliha ÇORUH
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Posta spekel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2612) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saliha ERENTÜRK
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta serenturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4561) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Saliha KASAPOĞLU
İç Hastalıkları
E-Posta saliha.kasapoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saliha KODAY
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
E-Posta skoday@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8213)  (8213) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 1991

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salim Başol TEKİN
İç Hastalıkları
E-Posta sb.tekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7230) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Salimya GANIYEVA
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta s.ganiyeva@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5308) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
E-Posta saltuk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7063)  (7018) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Samad ISMAYILOV
Genel Cerrahi
E-Posta samad.ismayilov@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Samet CANDAR
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
E-Posta samet.candar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7332) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Samet DÖNMEZ
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta samet.donmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4693) 
Posta Adresi Yabancı Diller Yüksekokulu 2/6

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Ataturk University, English Culture and Literature,
 • Lisans, Ataturk University, English Language and Literature, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Samet KAPAKİN
Anatomi
E-Posta samet@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6626) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Samet TEKİN
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Posta samet.tekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta samih@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4007) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Samih DİKEL
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sdikel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4260) 
Posta Adresi K.Karabekir Eğitim Fak.Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1987
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sanaz POURNADERI
Heykel Anasanat Dalı
E-Posta sanaz. pournaderi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sare ŞİPAL
Tıbbi Patoloji
E-Posta sare@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6572) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Satuk Buğrahan ÖZTÜRK
Yazılım Geliştirme
E-Posta sbozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Savaş EĞİLMEZ
Ortaçağ Tarihi
E-Posta egilmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Savaş YEŞİLYURT
Turizm Rehberliği
E-Posta savasy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5185) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sebahattin TÜZEMEN
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta stuzemen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4173) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1987
 • Doktora, University of Manchester Institute of Science and Technology, University of Manchester Institute of Science and Technology, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Yenal VANGÖLÜ
Malzeme Anabilim Dalı
E-Posta yvangolu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3862) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sebahattin YEŞİLKAYA
İç Hastalıkları
E-Posta sebahattin.yesilkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6938) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sıbğatullah İĞDE
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
E-Posta sebgetullah.igde@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3572) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seçkin ÖZKANLAR
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta seckin.ozkanlar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7089) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Seda AŞKIN
Tıbbi Biyokimya
E-Posta seda.askin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (5871) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seda ÇAKIR
Ortodonti
E-Posta seda.cakir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Seda ERDEN
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
E-Posta sedaerden@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seda KARAMAN
İç Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta seda.karaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5799) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seda KELEŞ
Tıp Fakültesi
E-Posta seda.keles@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Seda OKUMUŞ
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta seda.okumus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4205) 
Posta Adresi KKEF MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ ABD

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi,
 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 2008
 • Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta sadiguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8156) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güneybatı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Güneybatı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sedat SEVEROĞLU
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Posta sedat.severoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2639) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa ÇELİK
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
E-Posta sefa.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1908) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sefa KÜÇÜKLER
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta sefa.kucukler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7081) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa UÇAR
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sefa.ucar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4431) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seher ERGÜNEY
İç Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta seher@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2684) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
E-Posta celebi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (1186) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Selahattin ÖĞDÜM
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta selahattin.ogdum@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4706) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin TOZLU
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta tozlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4235) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selami BAKIRCI
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta sbakirci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selami ECE
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta selamiece@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8134) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selami KILIÇ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-Posta drselami@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3634) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 1984

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selami SÖNMEZ
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Posta ssonmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2318) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selami YEŞİLYURT
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta selamiy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4023) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selcan AKKUŞ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Posta selcan.bayram@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6153) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selçuk AVCİ
Makine Mühendisliği
E-Posta selcuk.avci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4840) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Konstrüksiyon ve İmalat,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AYDIN
Sosyoloji
E-Posta selcuk.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8049) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
Hadis Anabilim Dalı
E-Posta scoskun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3597) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk DEMİR
Yeniçağ Tarihi
E-Posta selcuk.demir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8105) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yeniçağ Tarihi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selçuk İLGAZ
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta ilgaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4253) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta skaraman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4019) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selçuk KOÇ
Dahili Tıp Bilimleri
E-Posta selcuk.koc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selçuk KODAZ
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Posta selcuk.kodaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2540) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZDEMİR
Genetik Anabilim Dalı
E-Posta selcuk.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7053) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2010
 • Doktora, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Selçuk SİNCAR
Makine Programı
E-Posta ssincar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2344) 
Posta Adresi Erzurum Meslek Yüksekokulu

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Niğde Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YAZICI
Mütercim - Tercümanlık
E-Posta syazici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4684) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selda ÖRS CIRIK
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta seldaors@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2627) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2004
 • Yüksek Lisans, Mediterranean Agronomic Institute, , 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Selda ŞAHNA
Tıp Fakültesi
E-Posta selda.sahna@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Selim CİNİSLİ
Sahne Tasarımı Anasanat Dalı
E-Posta selimcinisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5015) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selim ÇOMAKLI
Patoloji Anabilim Dalı
E-Posta selim.comakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7084) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Patoloji Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selim ŞENGÜL
Hidrolik Anabilim Dalı
E-Posta ssengul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4569) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selim TOPCU
Kardiyoloji
E-Posta selim.topcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (8513) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selma AKTOPRAK
Adli Tıp
E-Posta selma.aktoprak@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selvi Sümeyye ÖZLÜ
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
E-Posta sumeyye.ozlu@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sema Nur SEVİNÇ GÜL
Periodontoloji
E-Posta sema.sevinc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3563) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sema ÖZDEŞ
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
E-Posta sema.ozdes@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4460) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semanur GÜRBÜZ
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
E-Posta semanur.gurbuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3699) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Semet ÇELİK
Geoteknik Anabilim Dalı
E-Posta scelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4780) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Geoteknik, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Geoteknik, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semih OKCU
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Posta semih.okcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5350) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semiha İSMAİLOĞLU
İç Mimarlık Bölümü
E-Posta semiha.ismailoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6180) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Semiha KIZILOĞLU
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta ksemiha@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2590) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, 1989

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Semin GEDİKLİ
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
E-Posta semin.gedikli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7125) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇİÇEK
Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Posta semra.cicek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5661) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Semra KARACA
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Posta skaraca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4284) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semra KÖSE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta semra.kose@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5798) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semra KOTAN
Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta semra.kotan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7346) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Semra YURTTANÇIKMAZ
Geometri Anabilim Dalı
E-Posta semrakaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1557) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk, Matematik, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk, Geometri, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Geometri, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sena ERDUHAN
Tıbbi Biyokimya
E-Posta sena.erduhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sena GÜLTEKİN
İktisat Teorisi
E-Posta sena.gultekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sera DERELİOĞLU
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta s.derelioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2378) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serap AÇIK
Bankacılık ve Sigortacılık
E-Posta sacik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 (6266) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Serap BUZTEPE
Fizyoterapi
E-Posta seraparmut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5853) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serap BULAT
Heykel Anasanat Dalı
E-Posta sbulat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5100) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sanat Tarihi, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serap DİLER
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta serdiler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2616) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serap EJDER APAY
Ebelik
E-Posta sejder@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2364) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ebelik Bölümü, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serap SARI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta serap.sari@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serdar ALTUN
Patoloji Anabilim Dalı
E-Posta serdar.altun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7095) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serdar ARAL
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
E-Posta serdararal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4556) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Posta serdar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2275) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serdar BİLEN
Bitki Besleme Anabilim Dalı
E-Posta sbilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1646) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serdar BURMAOĞLU
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sboglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4434) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serdar KARA
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta serdar.kara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serdar SEVİMLİ
Kardiyoloji
E-Posta ssevimli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (2103) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serdar TEZGEL
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
E-Posta serdar.tezgel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4650) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serhan ALKAN İSPİRLİ
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta serhanispirli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Array, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serhan ORAL
Turizm İşletmeciliği
E-Posta serhan.oral@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5298) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serhat DEMİR
Tıp Fakültesi
E-Posta serhat.demir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ERDEM
Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı
E-Posta serhaterdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5087) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serhat VANÇELİK
Tıp Fakültesi
E-Posta svanceli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6550) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Halk Sağlığı, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Serkan BALKAŞ
Hukuk Fakültesi
E-Posta serkan.balkas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5448) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan BAYAR
Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
E-Posta sbayar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4826) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan ÇAKMAK
Eski Türk Dili Anabilim Dalı
E-Posta serkancakmak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8141) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Serkan ÇETİN
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
E-Posta serkancetin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ERDAL
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-Posta serkan.erdal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Serkan KARACA
İnşaat Bölümü
E-Posta serkan.karaca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 (5201) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, inşaat mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat mühendisliği 2013-...,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan NAKTİYOK
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
E-Posta snaktiyok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serkan ÖZER
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E-Posta sozer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6125) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serkan ŞEN
Kimya
E-Posta serkan.sen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Lisans, Ege üniversitesi, Kimya Bölümü, 2006
 • Yüksek Lisans, Giresun Üniversitesi, Kimya, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ŞENOCAK
Hidrolik Anabilim Dalı
E-Posta ssenocak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4785) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan SİPAHİ
İç Mimarlık Bölümü
E-Posta serkansipahi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6178) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan YILDIRIM
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta serkanyildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan YILDIRIM
Patoloji Anabilim Dalı
E-Posta syildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7099) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PATOLOJİ, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serpil AĞRI
İç Hastalıkları
E-Posta serpil.agri@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serpil ÇİFTEL
İç Hastalıkları
E-Posta serpilciftel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serpil ÖZCAN
Hemşirelikte Yönetim
E-Posta serpil.dedesin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2748) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Serpil ÖZMEN
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
E-Posta serpil.ozmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 (5209) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Esasları,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Esasları , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serpil SUMER
Bankacılık ve Finans Bölümü
E-Posta serpil.sumer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 (6011) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serpil YORGANCI
Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö)
E-Posta serpil.yorganci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2698) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sertaç ERCİŞ
Rekreasyon Bölümü
E-Posta sertac@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2495) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Servet TİKEN
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta servettiken@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8139) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Seval USLU
Yaşlı Bakımı
E-Posta suslu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5869) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevda KARAKAYA
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta sevda.karakaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖNAL KILIÇ
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta sevdaonal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8140) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevda SARITAŞ
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
E-Posta sevda.asaritas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (5039) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevda URÇAR GELEN
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Posta surcar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7115) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sevda YAPRAKLI
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Posta sevda1@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2744) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevde Nur KIRIMLI
Göğüs Cerrahisi
E-Posta sevdenur.kirimli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevgi DOĞAN
Hemşirelik Esasları
E-Posta sevgi.dogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sevgi YILMAZ
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E-Posta sevgiy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6128) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevil ÇİĞDEM AYDEMİR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta sevil.cigdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevil DEMİRAL
Sosyoloji
E-Posta seviloya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8047) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay ÖZMEN
Tıbbi Patoloji
E-Posta sevilay.ozmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seyda CENGİZ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Posta seydacengiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7263) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Veteriner Mikrobiyoloji , 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seyed Reza MIRAB MORTAZAVI
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta reza.mirab@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seyit Bilal ÖZDEMİR
Restoratif Diş Tedavisi
E-Posta seyit.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1793) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Posta sercisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2599) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sezgin AKBULUT
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Posta sezginakbulut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4355) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sezin KARABULUT ÇAKIR
Yönetim ve Organizasyon
E-Posta sezin.cakir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2099) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Doğuş Üniversitesi, İşletme Bölümü (İngilizce Program), 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, yönetim ve organizasyon, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sibel AKTOPRAK
Resim Bölümü
E-Posta sibelaktoprak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5057) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sibel ASİ KARAKAŞ
Psikiyatri Hemşireliği
E-Posta s.asikarakas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6269)  (6269) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sibel BİLGİLİ
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sibel.bilgili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4252) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZTÜRK
Ebelik
E-Posta sibel.ozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3402) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ebelik, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAKIR
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta siddik.bakir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7145) 
Posta Adresi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk University, Türkçe Eğitmi,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka Şule ŞENER
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Posta senersule@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4354) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Simay SEYHAN
İç Hastalıkları
E-Posta simay.seyhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sinan AKDAĞ
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sinan.akdag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BİLGİNER
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sinan.bilginer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5222) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta sinandinc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8162) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Eğitim

 • Lisans, Dövletmemmet Azadı Türkmen Devlet Dünya Dilleri Enstitüsü, Türkmen Dili ve Edebiyatı, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2005
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Dili, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan HAŞHAŞ
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı
E-Posta sinan.hashas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6194) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan Kadir ÇELİK
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta sinancelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8238) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sinan KIZILOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta sinan.kiziloglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4698) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta kocyigit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Yoncalık Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2007
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan KOPUZLU
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Posta skopuzlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2567) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Zootekni Böl. Yakudiye/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUL
Açıköğretim Fakültesi
E-Posta sinan.kul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sinan ÖGE
Kelam Anabilim Dalı
E-Posta sinanoge@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2188) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sinan ÖZTAŞ
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta sinanoztas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6023) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan SEZEK
Mekanik Anabilim Dalı
E-Posta ssezek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4853) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan YILAR
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta sinan.yilar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7657) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan YILMAZ
Halk Sağlığı
E-Posta sinan.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (1404) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sinem ATICI USTALAR
İktisat Teorisi
E-Posta sinem.ustalar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sinem COŞKUN
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
E-Posta sinem.coskun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8262) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi , Klasik Arkeoloji , 2016

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sinem KARABEY
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta sinem.karabey@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5594) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sinever Esin DAYI
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
E-Posta sdayi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4464) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sırrı ŞAHİN
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta ssahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2617) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atattürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkıcan OKUR
Klinik Bilimler Bölümü
E-Posta sitkican.okur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7154) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sobhan AMIRANY
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
E-Posta sobhan.amirany@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Solmaz MAHMOODI
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta solmaz.mahmoodi@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8063) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sonay BİLGİN
Halk Sağlığı Hemşireliği
E-Posta sonayv@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1358) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sonay Serpil ALPDOĞAN
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
E-Posta sonay.alpdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Soner GÖK
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
E-Posta sonergok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1964) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Makina Eğitimi Bölümü, 2007
 • Lisans, atatürk üniversitesi, makine mühendisliği, 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Termodinamik, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Soner KUŞLU
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
E-Posta skuslu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4586) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Soner UYSAL
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta soner.uysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta cakmakci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2491) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Songül CÖMERT KILIÇ
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
E-Posta songul.kilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1514) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Songül KARAKAYA
Farmakognozi Anabilim Dalı
E-Posta songul.karakaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5318) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Suat ARSLANOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta s.arslanoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4696) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Suat ÇELİK
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta celiks@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4033) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Suat EREN
Radyoloji
E-Posta suateren@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6918) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Suat SİNCAN
Aile Hekimliği
E-Posta suat.sincan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Suat TÜRKER
Atçılık ve Antrenörlüğü
E-Posta suat.turker@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Suavi SERTCAN
Bilgisayar Programcılığı Programı
E-Posta suavi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2661) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1982

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Suha GÖKALP
Pasinler Meslek Yüksekokulu
E-Posta suha.gokalp@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 661 (5328) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üni.-Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üni.-Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla ELMAS
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta suheylaelmas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6009) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Süheyla YARALI
Halk Sağlığı Hemşireliği
E-Posta suheyla.yarali@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5799) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Süleyman BASTEM
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta sbastem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6234) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
Eskiçağ Tarihi
E-Posta scigdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3623) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta sefendioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8159) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman GÖKSU
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sgoksu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4389) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Süleyman SAVAŞ
Adalet Programı
E-Posta s.savas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5498) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Özel Hukuk,
 • Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman TOY
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Posta suleyman.toy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6158) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sulhiye GEZDER
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta sulhiye.gezder@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sultan Esra TEDİK
Ebelik
E-Posta esra.tedik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2757) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Tuna AKGÖL GÜR
Acil Tıp
E-Posta sultantuna@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyra AKTEPE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta sumeyra.aktepe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyra Ebru KOPUZLU
Tıbbi Mikrobiyoloji
E-Posta s.kopuzlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra GÜRKÖK
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta sgurkok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4345) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sumeyya AKBULUT
Moleküler Biyoloji ve Genetik
E-Posta sumeyya.arslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye AL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta sumeyye.al@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta betul.tayhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8168) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sümeyye BİLGİZ
Çocuk Gelişimi Programı
E-Posta sumeyye.bilgiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye Hilal BÖLÜKBAŞI
Çocuk Cerrahisi
E-Posta sumeyye.bolukbasi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye TAŞ
Aile Hekimliği
E-Posta sumeyye.tas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Suna AKALIN
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sakalin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4240) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Egitimi, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Suna Mehtap ÇELİK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta suna.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Süreyya ÖZDEMİR
Odyometri
E-Posta sureyya.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5870) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Svetlana AIUPOVA
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta s.aiupova@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8170) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, FİLOLOJİ FAKÜLTESİ , 1985
 • Yüksek Lisans, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1990
 • Doktora, Moskova Devlet Üniversitesi, Puşkin Rus Dili Enstitüsü, 2012