Öğretim Elemanları Bilgisi

ŞUNA GÖRE ARA:

ALFABETİK:

ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Saad NADDAF
Kalp ve Damar Cerrahisi
E-Posta saad.naddaf@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saadettin DAĞİSTAN
Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta dagistan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 236 1802 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Saba OSTOVAR
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
E-Posta saba.ostovar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sabına ISAYEVA
Ortodonti Ana Bilim Dalı
E-Posta sabinaisayeva@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabri AZGÜN
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Posta sabriazgun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1522 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25240 Yakutiye Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2001
 • Doktora, Anadolu Üniversitesi, İktisat, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabri Selçuk ATAMANALP
Genel Cerrahi
E-Posta ssa@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6501  7560 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1983
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genel Cerrahi, 1986

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabriye SEVEN
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sseven@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4014  4014 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sabuhı ABBASBAYLI
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta sabuhi.abbasbayli@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sadi Taha AKTAŞ
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
E-Posta sadi.aktas@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sadık TÜRKOĞLU
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sadik.turkoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 133  3550 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı, 1988
 • Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sadrettin GÖLCÜGEZLİ
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
E-Posta sadrettin.golcugezli@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sadrettin YÜKSEL
Zootekni Bölümü
E-Posta syuksel@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sadri ŞEN
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
E-Posta sasen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4852 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1984
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1987
 • Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1992

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Safinur ÇELİK
Beslenme ve Diyetetik
E-Posta safinur.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5821 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Safıullah MANSORY
Kalp ve Damar Cerrahisi
E-Posta safiullah.mansory@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Safiye AĞAPINAR ŞAHİN
Ebelik
E-Posta safiye.agapinar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2748 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, EBELİK,
 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Ebelik Bölümü, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Safiye SARİ
Tekstil ve Moda Tasarımı
E-Posta safiye.sari@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5287 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Giyim Sanatları Öğretmenliği, 1996
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sanatta Yüksek Lisans, 1999
 • Doktora, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sanat ve Tasarım, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sahıl SHAMILZADA
Üroloji
E-Posta sahil.shamilzada@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Said Ali ATALAY
Radyoloji
E-Posta ali.atalay@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Saim GÖKKAYA
Bankacılık ve Sigortacılık
E-Posta saim.gokkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 5228 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2008
 • Yüksek Lisans, Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisat, 2019
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi , Ekonometri , 2020

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Saime ÖZBEK ŞEBİN
Fizyoloji
E-Posta saime.ozbek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6590 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sait GÜLSOY
Toplumsal Yapı ve Değişme
E-Posta sait.gulsoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8054 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyoloji,
 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2008
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2009
 • Yüksek Lisans, Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2012
 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sait Sinan ATİLGAN
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
E-Posta sinan.atilgan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7324 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İletişim Bilimleri,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Halkla İlişkiler, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sait TAŞ
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
E-Posta saittas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4358 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Cebir ve Sayılar Teorisi ,
 • Lisans, Atatürk, Matematik, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Cebir ve Sayılar Teorisi, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sait TAŞCİ
İnşaat Teknolojisi
E-Posta saittasci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 6266 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2003
 • Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, iNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ/HİDROLİK ABD, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sait UYLAŞ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta saituylas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8073 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salavat AIUPOV
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta s.aiupov@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8169 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, BAŞKİR DEVLET ÜNİVERVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1980
 • Yüksek Lisans, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1986
 • Doktora, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1990

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Salih BAKİ
Aile Hekimliği
E-Posta salih.baki@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ
Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
E-Posta sbirinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8223 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Cografya, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih Börteçine AVCİ
Yönetim Bilimleri
E-Posta savci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1645 
Posta Adresi

Eğitim

 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı, 2000
 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2007
 • Doktora, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Salih GÖLCÜKLÜ
İç Hastalıkları
E-Posta salih.golcuklu@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Salih KARA
Genel Cerrahi
E-Posta salih.kara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6853 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih ÖZDEMİR
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta ozdemirs@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2723 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih Zeki ERZENEOĞLU
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta salih@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4160 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fİziği, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saliha ÇORUH
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Posta spekel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2612 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saliha ERENTÜRK
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta serenturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4561 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saliha KODAY
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
E-Posta skoday@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8213  8213 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 1991

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salim Başol TEKİN
İç Hastalıkları
E-Posta sb.tekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7230 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Salim Yasin YAZICI
Hukuk Fakültesi
E-Posta salim.yazici@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Salimya GANIYEVA
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta s.ganiyeva@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5308 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
E-Posta saltuk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7063  7018 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Samad ISMAYILOV
Genel Cerrahi
E-Posta samad.ismayilov@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Samet CANDAR
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
E-Posta samet.candar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7332 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Samet DÖNMEZ
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta samet.donmez@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ataturk University, English Language and Literature, 2012
 • Yüksek Lisans, Atatürk University, English Language and Literature, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Samet KAPAKİN
Anatomi
E-Posta samet@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6626 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Samet TEKİN
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Posta samet.tekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7113 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Samih DİKEL
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sdikel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4260 
Posta Adresi K.Karabekir Eğitim Fak.Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1987
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Samuray Hakan BULUT
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
E-Posta samuraybulut@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sanaz SOLTANZADEH
Deri ve Zührevi Hastalıklar
E-Posta sanaz.soltan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sanem ÇOLAK
Deri ve Zührevi Hastalıklar
E-Posta sanemcolak@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sanıya NURGALIYEVA
Rus Dili ve Edebiyatı
E-Posta saniya.nurgaliyeva@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8173 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sare ŞİPAL
Tıbbi Patoloji
E-Posta sare@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6572 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sarvenaz NOURBAKHSH
Pedodonti Ana Bilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta sarvenazn@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Satuk Buğra ALKUYRUK
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Posta satuk.a@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Satuk Buğrahan ÖZTÜRK
Yazılım Geliştirme
E-Posta sbozturk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2018
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Savaş EĞİLMEZ
Ortaçağ Tarihi
E-Posta egilmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8103 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Savaş YEŞİLYURT
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta savasy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4240 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sebahattin TÜZEMEN
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta stuzemen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4173 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1987
 • Doktora, University of Manchester Institute of Science and Technology, University of Manchester Institute of Science and Technology, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sebahattin Yenal VANGÖLÜ
Malzeme Anabilim Dalı
E-Posta yvangolu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3862 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sebahattin YEŞİLKAYA
İç Hastalıkları
E-Posta sebahattin.yesilkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6938 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sıbğatullah İĞDE
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
E-Posta sebgetullah.igde@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3572 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seçil TARI
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
E-Posta seciltari@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seçkin ÖZKANLAR
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta seckin.ozkanlar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7089 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Seda AŞKIN
Diyaliz
E-Posta seda.askin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5524 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Seda AYDEMİR
Adli Tıp
E-Posta sedaaydemir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seda ÇAKIR
Ortodonti Ana Bilim Dalı
E-Posta seda.cakir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Seda ERDEN DERTLİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
E-Posta sedaerden@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Seda KARAMAN
İç Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta seda.karaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5799 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seda KAYAPALI YILDIRIM
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
E-Posta seda.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seda Nisa UÇAR
Pedodonti Ana Bilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta nisa.ucar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seda OKUMUŞ
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta seda.okumus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4205 
Posta Adresi KKEF MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ ABD

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi,
 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 2008
 • Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sedanur KALECİK
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta sedanurkalecik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4167 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta sadiguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8156 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güneybatı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Güneybatı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sedat BATMAN
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
E-Posta sedat.batman@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sedat SEVEROĞLU
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Posta sedat.severoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2530 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa BAŞAR
İslam Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta sefabasar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3673 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa ÇELİK
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
E-Posta sefa.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2202 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme, 2013
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa ÇELİK
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sefacelik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa KARADAYI
Aile Hekimliği
E-Posta sefakaradayi@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sefa KÜÇÜKLER
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta sefa.kucukler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7081 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa UÇAR
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sefa.ucar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4431 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin TOZLU
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta tozlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4235 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selami BAKIRCI
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta sbakirci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8071 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selami ECE
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta selamiece@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8134 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selami KILIÇ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-Posta drselami@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3634 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 1984

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selami YEŞİLYURT
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta selamiy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4023 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selcan İÇTAŞ
Göz Hastalıkları
E-Posta selcan.ictas@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selçuk AVCİ
Makine Mühendisliği
E-Posta selcuk.avci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4840 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Konstrüksiyon ve İmalat,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selçuk AYDIN
Toplumsal Yapı ve Değişme
E-Posta selcuk.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8049 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk DEMİR
Yeniçağ Tarihi
E-Posta selcuk.demir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8105 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yeniçağ Tarihi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selçuk İLGAZ
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta ilgaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4253 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KODAZ
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Posta selcuk.kodaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2540 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
Genetik Anabilim Dalı
E-Posta selcuk.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7053 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2010
 • Doktora, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Selçuk SİNCAR
Makine Programı
E-Posta ssincar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2283 
Posta Adresi Erzurum Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Niğde Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YAZICI
Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
E-Posta syazici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4684 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selda ÖRS CIRIK
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta seldaors@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2627 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2004
 • Yüksek Lisans, Mediterranean Agronomic Institute, , 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Selim CİNİSLİ
Sahne Tasarımı Anasanat Dalı
E-Posta selimcinisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5015 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları, 2015
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selim ÇOMAKLI
Patoloji Anabilim Dalı
E-Posta selim.comakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7084 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Patoloji Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selim ŞENGÜL
Hidrolik Anabilim Dalı
E-Posta ssengul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4569 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selma AKTOPRAK
Adli Tıp
E-Posta selma.aktoprak@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Selvi Sümeyye ÖZLÜ
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
E-Posta sumeyye.ozlu@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sema DUTAR
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta semadutar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sema KIZILELMA
Mimarlık Bölümü
E-Posta semak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6174 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 2012
 • Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bina Araştırma ve Planlama, 2018
 • Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bina Araştırma ve Planlama, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sema Nur SEVİNÇ GÜL
Periodontoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta sema.sevinc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 236 3563 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semanur GÜRBÜZ TEPELER
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
E-Posta semanur.gurbuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3699 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semanur İPEK
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
E-Posta semanuripek@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Semet ÇELİK
Geoteknik Anabilim Dalı
E-Posta scelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4780 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Geoteknik, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Geoteknik, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Semih OKCU
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Posta semih.okcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5350 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Semin GEDİKLİ
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
E-Posta semin.gedikli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7125 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Semra ÇİÇEK
Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Posta semra.cicek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5661 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Semra KARACA
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Posta skaraca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4435 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Semra KÖSE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta semra.kose@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5798 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Semra KOTAN
İletişim Fakültesi
E-Posta semra.kotan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7346 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Semra YURTTANÇIKMAZ
Geometri Anabilim Dalı
E-Posta semrakaya@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk, Matematik, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk, Geometri, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Geometri, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sena CEYLAN
Pedodonti Ana Bilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta senaceylan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sena GÜLTEKİN
İktisat Teorisi
E-Posta sena.gultekin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, TOBB ETÜ, İktisat, 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Teorisi, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sena İNİK
Çocuk Gelişimi Programı
E-Posta sena.inik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sena Nur TİMUR
Ebelik
E-Posta sena.timur@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Senanur ŞİŞMAN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Posta senanur.sisman@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Senem GÖNENÇ
İstatistik Anabilim Dalı
E-Posta senemgonenc@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, 2011
 • Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK, 2015
 • Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK (UYGULAMALI İSTATİSTİK), 2021

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sera DERELİOĞLU
Pedodonti Ana Bilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta s.derelioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 236 2378 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serap AÇIK
Bankacılık ve Sigortacılık
E-Posta sacik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 6266 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Serap BUZTEPE
Fizyoterapi
E-Posta seraparmut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5853 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serap BULAT
Heykel Anasanat Dalı
E-Posta sbulat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5100 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sanat Tarihi, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Serap DİLER
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta serdiler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2616 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serap EJDER APAY
Ebelik
E-Posta sejder@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2364 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ebelik Bölümü, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serap SARI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta serap.sari@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serdar ALTUN
Patoloji Anabilim Dalı
E-Posta serdar.altun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7095 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, 2012
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi , , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ARAL
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
E-Posta serdararal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4556 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serdar AYDIN
Yazılım Mühendisliği
E-Posta serdar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serdar BEKTAŞ
Hastalıklar Anabilim Dalı
E-Posta serdar.bektas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 113 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serdar BİLEN
Bitki Besleme Anabilim Dalı
E-Posta sbilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1646 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serdar BURMAOĞLU
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sboglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4283 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serdar DEMİR
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta serdardemir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Serdar ELALTUNTAŞ
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta e.serdar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Serenay DEMİRCİ
Tıbbi Patoloji
E-Posta serenaydemirci@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serhan ALKAN İSPİRLİ
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta serhanispirli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550 
Posta Adresi Atatürk Üni. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serhan ORAL
Turizm İşletmeciliği
E-Posta serhan.oral@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5186 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Seyahat İşletmeciliği, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2020
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serhat ERDEM
Sinema Anabilim Dalı
E-Posta serhaterdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5087 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serhat GÜNDOĞDU
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta serhat.gundogdu@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serhat VANÇELİK
Tıp Fakültesi
E-Posta svanceli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6550 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Halk Sağlığı, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ali AKARSU
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
E-Posta serkan.akarsu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, ,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan BAYAR
Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
E-Posta sbayar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4826 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan ÇAKMAK
Eski Türk Dili Anabilim Dalı
E-Posta serkancakmak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8141 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Serkan ÇETİN
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı
E-Posta serkancetin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan ERDAL
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-Posta serkan.erdal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8106 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Serkan KARACA
İnşaat Teknolojisi Programı
E-Posta serkan.karaca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 5201 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, inşaat mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat mühendisliği , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan NAKTİYOK
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
E-Posta snaktiyok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4930 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serkan ÖZER
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E-Posta sozer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6125 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan ŞENOCAK
Hidrolik Anabilim Dalı
E-Posta ssenocak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4785 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan SİPAHİ
İç Mimarlık Bölümü
E-Posta serkansipahi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6178 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık, 2013
 • Lisans, Avrasya Üniversitesi, Mimarlık, 2017
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan YILDIRIM
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta serkanyildirim@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serkan YILDIRIM
Patoloji Anabilim Dalı
E-Posta syildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5682 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PATOLOJİ, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Serpil ÖZCAN
Hemşirelikte Yönetim
E-Posta serpil.dedesin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2748 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Serpil ÖZMEN
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
E-Posta serpil.ozmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 5209 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Esasları , 2015
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Esasları, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serpil SUMER ADİN
Bankacılık Anabilim Dalı
E-Posta serpil.sumer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 6038 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2017
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi , Muhasebe ve Finansman , 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serpil TIRAŞCI
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Posta serpiltirasci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2709 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serpil YORGANCI
Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö)
E-Posta serpil.yorganci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2698 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sertaç ERCİŞ
Rekreasyon Bölümü
E-Posta sertac@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2495 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Servet TİKEN
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta servettiken@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Seval USLU
Yaşlı Bakımı
E-Posta suslu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5869 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sevda KÜÇÜK
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
E-Posta sevdakucuk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4029 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ataturk University, Ataturk University, 2009
 • Doktora, Ataturk University, Ataturk University, 2014
 • Doktora, Ataturk University, , 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sevda ÖNAL KILIÇ
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta sevdaonal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8140 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevda SALTIK
Matematiksel Fizik Anabilim Dalı
E-Posta sevdasaltik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sevda SARITAŞ
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
E-Posta sevda.saritas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 5039 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevda URÇAR GELEN
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Posta surcar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7115 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sevda YAPRAKLI
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Posta sevda1@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2744 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sevgi YILMAZ
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E-Posta sevgiy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6128 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sevilay ÖZMEN
Tıbbi Patoloji
E-Posta sevilay.ozmen@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevim Burcu DEMİRKOL
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta sdemirkol@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevınj MAMMADOVA
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
E-Posta sevinj.mammadova@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seyed Reza MIRAB MORTAZAVI
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta reza.mirab@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Seyhan KAHRAMAN
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
E-Posta seyhank@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Posta sercisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2599 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sezer AKDAĞ
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı
E-Posta sezer.akdag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6188 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sezer SEVEN
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Posta sezerseven@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2015
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sezgin AKBULUT
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Posta sezginakbulut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4355 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sezin KARABULUT ÇAKIR
Yönetim ve Organizasyon
E-Posta sezin.cakir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2099 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Doğuş Üniversitesi, İşletme Bölümü (İngilizce Program), 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, yönetim ve organizasyon, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sibel AKTOPRAK
Resim Bölümü
E-Posta sibelaktoprak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5057 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sibel ASİ KARAKAŞ
Psikiyatri Hemşireliği
E-Posta s.asikarakas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6269  6269 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sibel BİLGİLİ
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sibel.bilgili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4252 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sibel ÖZTÜRK
Ebelik
E-Posta sibel.ozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3402 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ebelik, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sidar Şiyar AYDIN
Kardiyoloji
E-Posta sidar.aydin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sıddık BAKIR
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta siddik.bakir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7145 
Posta Adresi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk University, Türkçe Eğitmi,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sıdıka Şule ŞENER KILIÇ
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Posta senersule@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4354 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKDAĞ
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sinan.akdag@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta sinandinc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8162 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Eğitim

 • Lisans, Dövletmemmet Azadı Türkmen Devlet Dünya Dilleri Enstitüsü, Türkmen Dili ve Edebiyatı, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2005
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Dili, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan HAŞHAŞ
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı
E-Posta sinan.hashas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6194 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan Kadir ÇELİK
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta sinancelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8238 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sinan KIZILOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta sinan.kiziloglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4698 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta kocyigit@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Yoncalık Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2007
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan KOPUZLU
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Posta skopuzlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2567 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Zootekni Böl. Yakudiye/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUL
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
E-Posta sinan.kul@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı, 2003
 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sinan ÖGE
Kelam Anabilim Dalı
E-Posta sinanoge@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2188 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÖZTAŞ
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta sinanoztas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6023 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan SEZEK
Mekanik Anabilim Dalı
E-Posta ssezek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4853 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan UZUNDUMLU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
E-Posta sinan.uzundumlu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan YILMAZ
Halk Sağlığı
E-Posta sinan.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 1404 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sinem ATABEY USTA
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta sinematabey@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem ATICI USTALAR
İktisat Teorisi
E-Posta sinem.ustalar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2009
 • Yüksek Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, FİNANSAL İKTİSAT VE BANKACILIK, 2014
 • Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem ERTURAN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
E-Posta sinem.erturan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Sinem ÇİLLİGÖL KARABEY
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
E-Posta sinem.karabey@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5594 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sinem ÖZTÜRK
Pedodonti Ana Bilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta sinemozturk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinem ÇELİK
Uluslararası Siyaset
E-Posta sinem.tan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2012
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2015
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sinever Esin DAYI
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
E-Posta sdayi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4464 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Programı, Tarih, 1983
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD, 1991
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji, 2018
 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Adalet, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sıraç TOPDEMİR
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Posta siract@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sırrı ŞAHİN
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta ssahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2617 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atattürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sıtkıcan OKUR
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Posta sitkican.okur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7154 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sobhan AMIRANY
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
E-Posta sobhan.amirany@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sobhı RAYAN
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
E-Posta sophi.royan@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sonay BİLGİN
Halk Sağlığı Hemşireliği
E-Posta sonayv@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1358 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sonay Serpil ALPDOĞAN
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
E-Posta sonay.alpdogan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Soner GÖK
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
E-Posta sonergok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1964 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Makina Eğitimi Bölümü, 2007
 • Lisans, atatürk üniversitesi, makine mühendisliği, 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Termodinamik, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Soner KUŞLU
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
E-Posta skuslu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4586 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Soner UYSAL
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta soner.uysal@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta cakmakci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2491 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Songül CÖMERT KILIÇ
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta songul.kilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 236 1514 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Songül KARAKAYA
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
E-Posta songul.karakaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5250 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Suat ÇELİK
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta celiks@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4033 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Suat EREN
Radyoloji
E-Posta suateren@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6918 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Suat SİNCAN
Aile Hekimliği
E-Posta suat.sincan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Suat TÜRKER
Atçılık ve Antrenörlüğü
E-Posta suat.turker@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sude TANSEVER
Pedodonti Ana Bilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta sude.tansever@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Suha GÖKALP
Bilgisayar Programcılığı Programı
E-Posta suha.gokalp@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 661 5328 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Doktora, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla ELMAS
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta suheylaelmas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4219 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi K.K.E Fakültesi, İlöretim Matematik Öğretmenliği, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Analiz, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla YARALI
Halk Sağlığı Hemşireliği
E-Posta suheyla.yarali@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5799 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
Eskiçağ Tarihi
E-Posta scigdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3623 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta sefendioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8159 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman GÖKSU
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sgoksu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4389 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Süleyman SAVAŞ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
E-Posta s.savas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5498 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Özel Hukuk,
 • Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman TOY
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Posta suleyman.toy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6110 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sultan Esra TEDİK
Ebelik
E-Posta esra.tedik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2757 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sultan Tuna AKGÖL GÜR
Acil Tıp
E-Posta sultantuna@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sümeyra GÜRKÖK
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta sgurkok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4345 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sümeyye AKBULUT
Gen Mühendisliği
E-Posta sumeyya.arslan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyya Şuheda CEYLAN
Bilgisayar Mühendisliği
E-Posta sumeyyaceylan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye AL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta sumeyye.al@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye BAYSAL
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta sumeyyebaysal@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta betul.tayhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8164 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Edebiyatı, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Sümeyye BİLGİZ
Çocuk Gelişimi Programı
E-Posta sumeyye.bilgiz@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye EKİCİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta ekicisumeyye@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye GÜNDÜZ
Acil Tıp
E-Posta sumeyyegunduz@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sümeyye KARADAVUT
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta sumeyye.k@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye Nur KAYA
Aile Hekimliği
E-Posta kayasumeyye@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ULAŞ
Çocuk Gelişimi Programı
E-Posta sumeyye.ulas@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye ZİLAN
Pedodonti Ana Bilim Dalı (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta sumeyyezilan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Suna AKALIN
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta sakalin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4240 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Egitimi, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Süreyya Oğuz TÜMAY
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta sotumay@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya, 2012
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya, 2014
 • Doktora, Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Süreyya ÖZDEMİR
Odyometri
E-Posta sureyya.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5870 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Süreyya YAZICIOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar
E-Posta sureyya.yazicioglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Svetlana AIUPOVA
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta s.aiupova@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8170 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, FİLOLOJİ FAKÜLTESİ , 1985
 • Yüksek Lisans, LENİNGRAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, RUS EDEBİYATI, 1990
 • Doktora, Moskova Devlet Üniversitesi, Puşkin Rus Dili Enstitüsü, 2012
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi