Öğretim Elemanları Bilgisi

ŞUNA GÖRE ARA:

ALFABETİK:

ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ülhak ÇİMEN
Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta ulhak.cimen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7351) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü Kampüs Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK
Yönetim ve Organizasyon
E-Posta ulke.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2099) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ülkü ALTOPARLAK
Tıbbi Mikrobiyoloji
E-Posta ulku.altoparlak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ülkü DAĞDELEN TÜRKYILMAZ
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Posta ulku@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2562) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ülkü KARAKUŞ
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
E-Posta ulkukarakus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (5069) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, MUHASEBE VE FİNANSMAN,
 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, İşletme, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Ülkü Nisa YILDIRIM
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta ulkunisa.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta usevimsen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0197) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ülviye KOCABAŞ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
E-Posta ulviye.kocabas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (7087) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ümit ARSLAN
Kalp ve Damar Cerrahisi
E-Posta umit.arslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (8454) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ümit AVCIOĞLU
Narman Meslek Yüksekokulu
E-Posta avcioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 (5221) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, İŞLETME, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ümit ERTAŞ
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
E-Posta uertas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1799) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ümit İNCEKARA
Zooloji Anabilim Dalı
E-Posta uincekara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4340) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ümit KILIÇ
Yeniçağ Tarihi
E-Posta umit.kilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8091) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ümit ŞİMŞEK
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta simsekum@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4460) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ümit TURGUT
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta uturgut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4010) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ümmügülsüm BAYRAKTUTAN
Radyoloji
E-Posta gbayraktutan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 (6798) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ünsal DOĞRU
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Posta udogru@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2560) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Üstün ÖZEN
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Posta uozen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2094) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Üstün ŞAHİN
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta ussahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2619) 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1994