Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Vizyon ve Misyon

Öz Görev (Misyon)
Atatürk Üniversitesinin “örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak” öz görevine (misyon) bağlı kalarak Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü programları çerçevesinde ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçları karşılayan, uygulama ve proje odaklı, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeteneğine sahip bilim insanları yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir enstitüdür.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün misyonu; hazırlanan bilimsel çalışmalar vasıtasıyla Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel yapı ve durumları araştırmak ve incelemek; geniş bir coğrafyaya yayılan Türk kültürünün dil, edebiyat, tarih, folklor, sanat tarihi, musiki gibi unsurlarını araştırıp inceleyerek elde edilen sonuçları bilim dünyası ile paylaşmak; çeşitli dallarda yapılan çalışmaları, bilimsel yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirmektir.
Öz Ülkü (Vizyon)
Üniversitemizin “insana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak” öz ülküsüne ilaveten etik değerleri benimseyen, girişimci ve araştırmacı bilim insanları yetiştiren Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün vizyonu; Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve lehçeleri üzerinde lisansüstü eğitim vermek; Türk Dünyasını birleştiren bilimsel, teknolojik, sanatsal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla proje ve araştırmaları planlayıp koordine etmek, böylece Türk Dünyası ile Türkiye arasında sağlam temellere dayalı dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Temel Değerler
-Bilimsellik
-Yenilikçilik ve girişimcilik
-Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık
-Öğrenci odaklılık
-Hoşgörü, nezaket, saygı
-Katılımcılık ve paylaşımcılık
-Sürdürebilirlik
-Uluslararasılık
-Topluma, kültüre, çevreye ve sanata duyarlılık
-Emeğe saygı ve başarıyı takdir

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Akademik ve Kültürel Etkinlikler

İç Kontrol Sistemi İşlemleri

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi