Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Tarihçe

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı kanunun 29. maddesinin değişik e bendi uyarınca kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.10.1993 tarih ve 36/759 sayılı kararıyla Türk Dili ve Edebiyatı ile Türk Tarihi Ana Bilim Dalları kurulmuştur.Enstitü yönetmeliği 1 Mart 1994 tarih ve 21864 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Enstitü tarafından yürütülen araştırma, inceleme, basın-yayın faaliyetleri ve diğer kültürel faaliyetler bu yönetmelik doğrultusunda yapılmaktadır.  
Vizyon: Türk dünyasını birleştiren bilimsel, teknolojik, sanatsal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla proje ve araştırmaları planlayıp koordine etmek, böylece Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sağlam temellere dayalı dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Misyon: Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel yapı ve durumları araştırmak ve incelemek. Geniş bir coğrafyaya yayılan Türk kültürünün dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, musiki gibi unsurlarını araştırıp inceleyerek elde edilen sonuçları bilim dünyası ile paylaşmak. Çeşitli dallarda yapılan çalışmaları, bilimsel yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirmek.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR